Marknadsrapport september

2017-09-12

En kort summering av månadens marknadsrapport:

  • Finansmarknaderna är fortsatt påverkade av den politiska oron kring skuldtaket och budgetpolitiken i USA samt av oron kring Nordkorea.

  • Tillväxtbilden ser däremot fortsatt stark ut. Det andra kvartalet visade den starkaste globala BNP-tillväxten sedan 2010.

  • Dollarn fortsätter att falla trots räntehöjningar i USA. Minskad oro för eurokollaps efter kulminerande populism kan ha bidragit.

Läs hela marknadsrapporten


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?