Vi ansluter oss till initiativet Fossilfritt Sverige

2017-08-16

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige startades inför klimatmötet i Paris 2015. Ambitionen är att Sverige ska vara helt fritt från fossila bränslen år 2045. Initiativet samlar idag mer än 200 företag, kommuner och organisationer som arbetar för att påskynda omställningen inom alla samhällssektorer.

– SPP har länge arbetat för att minska fossilberoendet, både i vår egen verksamhet och genom våra investeringar. Att ta steget att ansluta oss till Fossilfritt Sverige känns därför helt naturligt och som en självklarhet för oss, säger Johanna Landberg, Hållbarhetsansvarig på SPP. 

Fossilfritt Sverige är en plattform för att synliggöra de satsningar som sker nationellt med målet att Sverige skall bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Vi tycker att detta är viktig satsning och vi bidrar gärna med vårt kunnande inom finanssektorn. Får vi dessutom fler konsumenter att inse vilken skillnad de kan göra genom att exempelvis välja ett sparande som har lägre fossilexponering har vi kommit en bra bit på väg, avslutar Johanna.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?