Stark tillväxt i sparandet under Q1

2017-04-27

SPP öppnade året starkt med ett mycket positivt inflöde av kapital till SPPs fonder. SPPs totala förvaltade kapital uppgick den 31 mars till 166 miljarder kronor.

- Våra enkla, prisvärda och hållbara fonder lockar både personkunder och institutionella placerare. SPPs fonder är helt enkelt rätt positionerade i sparmarknaden, säger Staffan Hansén, vd, SPP, och fortsätter:

- Utöver våra egna fonder jobbar vi fortsatt hårt med vår fondselektion för att kunna erbjuda våra kunder ett hållbart och kostnadseffektivt sparande. Det har lett till att vi för sjunde gången utsetts till årets fondförsäkringsbolag 2016. Vi är stolta och glada över utmärkelsen.

I fondförsäkring var avkastningen för en kund som sparar i fonden SPP Mix 80, representativ för en typkund i arbetslivet, blev avkastningen 4,8 procent för första kvartalet. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för en typkund som uppnått personsålder, uppgick till 1,7 procent.

SPPs åldersanpassade pensionssparande, Sparande med garanti (traditionell försäkring), gav under första kvartalet 3,7 procent i avkastning för en typkund i arbetslivsfasen, och 1,6 procent för en typkund som uppnått pensionsålder.

Läs hela kvartalssammanfattningen i vårt nyhetsrum


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?