Marknadsrapport för januari

2017-01-10

Läs vår senaste marknadsrapport.

Denna marknadsrapport berättar att den globala tillväxten fortsätter under 2017 och enligt prognoser förväntas en högre tillväxttakt än under 2016.

Den amerikanska centralbanken har justerat upp ränteutsikterna - vilket kan ge snabbare räntehöjningar om de håller sig till planen och den europeiska centralbankens uppköpsprogram av obligationer har förlängts men beloppet justerades ned.

Läs hela marknadsrapporten för januari 2017 här


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?