PLUSpension - privat pensionsförsäkring

Du som har PLUSpension hos oss hittar information om sparandet här. Du som vill flytta din pension till SPP idag hittar mer information nedan. 

Undantag

Om du saknar tjänstepension i din anställning eller är egen företagare kan du fortsätta ditt sparande i PLUSpension, då du fortfarande har avdragsrätt. 

Vad är PLUSpension?

PLUSpension är en privat pensionsförsäkring. Avdragsrätten för sparande i privat pensionsförsäkring slopades den 1 januari 2016 och därmed görs inga nya insättningar till försäkringen. Ditt befintliga försäkringskapital påverkas inte av den slopade avdragsrätten. Inte heller påverkas de val du tidigare gjort gällande återbetalningsskydd och förmånstagare.

Saknar du tjänstepension i din nuvarande eller tidigare anställning får du fortfarande göra avdrag för din privata pensionsförsäkring. Kontakta oss om du vill veta mer.

Är du egenföretagare, delägare i handelsbolag eller kommanditbolag påverkas du delvis av slopandet av avdragsrätten. Du får göra avdrag för din privata pensionsförsäkring på 35 procent av intäkten från näringsverksamheten, upp till 10 prisbasbelopp. Som underlag gäller årets, eller förra årets, intäkter.

Prisbasbelopp för 2024 är 57 300 kronor.

Flytta och samla pensionen

Genom att flytta din pension och den på ett ställe får du en bättre överblick. Du får också en smidigare utbetalning och möjlighet att sänka dina avgifter. Vi hjälper dig med hela flytten, och självklart står vi för den fasta flyttavgiften!

Avdragsrätten för sparande i privat pensionsförsäkring slopades den 1 januari 2016. Ett fortsatt sparande för dig som inte är egenföretagare eller saknar pensionsrätt i din anställning skulle innebära att pengarna dubbelbeskattas.

Frågor och svar

 • 2016 slopades avdragsrätten helt och de inbetalningar du gör till en privat pensionsförsäkring blir därför dubbelskattade eftersom du betalar inkomstskatt när dina pensionspengar betalas ut.

  Kontakta oss om du har frågor gällande din avdragsrätt.

 • Pengarna är bundna till den dag du fyller 55 år. Därefter kan du välja när och under hur lång tid du vill ha pengarna utbetalda.

  Utbetalningstiden är generellt fem år, men du kan välja en längre utbetalningstid (5-20 år eller livet ut). Du kan också ta ut pensionspengarna på kortare tid om den är slututbetalad vid 65 års ålder, kortaste utbetalningstid är då tre år.

  Vill du skjuta upp utbetalningen eller ändra utbetalningstiden? Några månader innan du uppnår avtalad pensionsålder skickar vi ut information och en blankett inför utbetalningen. På blanketten kan du ange de ändringar du vill göra.

  Läs mer om hur du skjuter upp utbetalning.

 • I PLUSpension kan du spara i traditionell försäkring och fondförsäkring. Fondfösäkring ger möjlighet till bättre avkastning men innebär också en större risk än traditionell förvaltning.

  • För dig som sparar i en fondförsäkring fortsätter ditt sparande att förvaltas i de fonder du valt. När som helst kan du ändra ditt fondval genom att logga in på dina sidor.

  • För dig som sparar i en traditionell försäkring fortsätter ditt sparande att förvaltas till en garanterad ränta.

  Kontakta oss om du vill byta förvaltningsform så hjälper vi dig.

 • Det kan vara en trygghet att ha ett efterlevandeskydd om du skulle dö. Då får dina förmånstagare ta del av dina pengar. 

  Skulle du dö innan utbetalningen har påbörjats betalas din pension ut till dina förmånstagare.

  Om du dör efter att pensionen har börjat betalas ut fortlöper utbetalningarna till dina förmånstagare under den tid du har valt att ha efterlevandeskydd.

  För dig som har en PLUSpension som är tecknad före den 1 oktober 2011 gäller andra villkor.

  Kontakta oss om du vill ta bort eller lägga till efterlevandeskydd eller om du har frågor om dina försäkringsvillkor.

  Läs mer om efterlevandeskydd

 • Möjlighet finns, men olika regler gäller vid olika omständigheter. Kontakta oss om du vill veta hur det ser ut för just din försäkring.