Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Hantera risker och ta vara på möjligheter med vatten

Vatten är en avgörande resurs för världens framtid och utveckling. Samtidigt finns det en akut och ökande brist på vatten. 

I rapporten “Maneuvering towards a water safe future”, som vi har varit med och tagit fram, får du en fördjupad bild av vattenfrågan. Rapporten innehåller också konkreta råd för företag, som vill bidra till en hållbar vattenutveckling. 

Om rapporten

Tillsammans med den norska organisationen the Norwegian Church Aid har SPP/Storebrand tagit fram en omfattande rapport som kartlägger hur vattentillgången kommer att påverka människor, företag och samhället i stort.

I våra investeringar arbetar vi aktivt med riskerna som finns kopplade till vattenbristen. Vi är övertygade om att det är en nyckel till att säkra både hållbar utveckling och god avkastning. Vi vet också att just vatten är en stor kunskapslucka för många.

Rapporten “Maneuvering towards a water safe future” sammanfattar och vägleder genom vattenfrågans viktigaste utmaningar och möjligheter, för att ge fler företag de verktyg som behövs för att påbörja och utveckla sitt hållbarhetsarbete inom vatten. 

Vikten av vatten

Enligt FN är vatten och goda sanitära förhållanden själva kärnan i en hållbar utveckling och nödvändigt för att både människor och vår planet ska överleva. 8 av FN:s 17 hållbarhetsmål är direkt eller indirekt knutna till vatten. Ur ett företagsperspektiv är vatten en fråga som ofta förbises, trots att forskning visar att vattenbristen kommer ge omfattande konsekvenser även för näringslivet. 

Vattenrisker kan medföra stora utmaningar och kostnader, men om de hanteras rätt kan de även ge konkurrensfördelar och öppna upp nya affärsmöjligheter. Vattensektorn förväntas framöver ha en högre tillväxt än ekonomin i stort, hela 7 procent under kommande år enligt beräkningar från Bank of America Merrill Lynch.