Aktuellt & Nyheter för 2022

 • 2022-12-13 - Marknadsläge fonder december
 • Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

 • 2022-12-12 - SPP rekommenderar premietrappa för Alternativ ITP
 • Med anledning av att Alecta även 2023 fortsätter med premiereduktion av frilagd premie ser SPP inte längre att det är en trygg och hållbar pensionslösning.

 • 2022-11-22 - Pensionstillägg 2023
 • Har du en förmånsbestämd tjänstepension kan den i vissa fall räknas upp på grund av prisökningar i samhället. För 2023 blir uppräkningen upp till 10,84 procent beroende på vilket pensionsavtal du tillhör.

 • 2022-11-14 - Marknadsläge fonder november
 • Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

 • 2022-09-27 - Kalle & framtiden – säsong 2, med fokus på företag
 • Idag släpps den nya säsongen av podden Kalle & framtiden, nu med fokus på företag.

 • 2022-07-14 - SPPs nyförsäljning ökade med 65% under första halvåret 2022
 • Mätt i APE uppgick SPPs nyförsäljning till 1 231 miljoner kronor under första halvåret jämfört med 746 miljoner kronor motsvarande period 2021. SPP redovisar därmed sitt bästa halvår, avseende nyförsäljning, sedan Storebrand köpte bolaget 2007.

 • 2022-06-14 - Uppdaterad information till dig med innehav i handelstoppade fonder
 • 2022-06-09 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Cliens Småbolag
 • Från och med 9 juni 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Cliens Småbolag.

 • 2022-05-25 - Varannan svensk pensionsflytt genomförs utan rådgivning
 • Novus har på uppdrag av SPP genomfört en undersökning där svenskar har fått svara på frågor om pensionsflytt.

 • 2022-03-25 - Uppdatering med anledning av kriget i Ukraina
 • Kriget är nu inne på sin fjärde vecka. Vi möts dagligen av bilder om mänskligt lidande, civila offer och människor på flykt för sina liv. Det är fortsatt en mycket oroande och osäker situation som kommer att få långtgående effekter på världssamfundet vars omfattning vi idag inte vet vidden av.

 • 2022-03-14 - Beställa fondbyten för dig med handelsstoppade fonder
 • 2022-03-01 - Storebrand och SPP exkluderar ryska företag
 • Med anledning av den upptrappade situationen i Ukraina har Storebrand/SPP beslutat att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland.

 • 2022-02-28 - Handel stänger i tre externa fonder med koppling till Ryssland
 • På grund av den extraordinära situationen i Ukraina och hårda sanktioner mot Ryssland har handeln stoppats i tre externa fonder tills vidare.

 • 2022-02-25 - Ryssland har invaderat Ukraina – hur påverkar det ditt pensionssparande?
 • Det har varit ordentligt skakigt på börsen i början av 2022. Dels på grund av oro för att Ryssland skulle invadera Ukraina, och dels på grund av inflation och oro för hur centralbankerna kommer att agera framåt. Nu har det hänt – Ryssland har invaderat Ukraina. Hur påverkar detta aktie- och fondmarknaden och ditt pensionssparande?

 • 2022-02-09 - Tekniskt underhåll 9 februari kl 17-21
 • Företagstjänsten och offerttjänsten är stängda på grund av planerat tekniskt underhåll onsdag den 9 februari mellan klockan 17-21.

 • 2022-01-19 - SPP Fonder byter namn
 • SPP Fonder har i dag kommunicerat att de planerar att byta namn till Storebrand Fonder under det andra kvartalet i år.

Se även


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?