Aktuellt & Nyheter för 2021

  • 2021-11-11 - Pensionstillägg 2022
  • Frivillig ITP, Frivillig BTP, Frivillig FTP, ITP-P, BTP, PTP, K06 Bil G, PPA 07 och SPPs Utlandsförsäkring räknas upp med 2,51 procent för år 2022.

  • 2021-05-06 - Euroben fusioneras in i SPP
  • Euroben och SPP, som båda är del av Storebrandkoncernen, har länge haft ett nära samarbete gällande administrativ hantering av försäkringsbeståndet i Euroben. För att ytterligare förenkla hanteringen av försäkringarna har SPP och Euroben gemensamt beslutat om att fusionera Euroben in i SPP.

  • 2021-04-28 - SPP redovisar ett starkt resultat första kvartalet
  • SPP redovisar ett resultat före skatt om 375 miljoner kronor för kvartalet. Det totala förvaltade kapitalet uppgick till 230 miljarder kronor och inbetalda premier uppgick till 3 398 miljoner.

  • 2021-02-10 - SPP lämnar ett starkt år bakom sig med rekordinflöden
  • Ett resultat på 836 miljoner kronor före skatt och tillväxt i inbetalda premier med 48 procent. Året 2020 kan SPP se tillbaka på med tillförsikt.

Se även


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?