Marknadsläge fonder december "Den ekonomiska tillväxten har överraskat"

2023-12-08

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Efter tre månader med nedgångar steg globala aktier med hela 8 procent i november till följd av fallande räntor och ränteförväntningar i kombination med fortsatt starka tillväxtförväntningar. 

  • Tillväxten under 2023 blev betydligt starkare än väntat med en BNP-tillväxt för G7-länderna som justerades upp från noll till drygt 1,5 procent på tolv månader.
  • Räntorna faller och hela fem räntesänkningar prisas nu in under 2024
    – frågan är om dessa kan betraktas som försäkringssänkningar.
  • Anledningen till eventuella räntesänkningar under nästa år är avgörande för hur finansmarknaderna kommer att utvecklas under 2024.

Läs hela marknadsrapporten här (PDF)