Här är höstens vinnare av Klart du kan-stipendiet

2023-11-22

Klart du kan är stipendiet som uppmuntrar idéer om hur världen kan bli lite bättre. För lokala initiativ som tar samhällsansvar. I går delades höstens stipendie ut till fyra vinnare.

Sedan starten 2010 har fler än 100 organisationer fått hjälp med att ta ett steg i riktning mot att förverkliga sina drömmar och visioner. I går la vi ytterligare fyra organisationer till den listan.

Läs mer om Klart du kan

Stort grattis säger vi till:


Förening: Mitt Livs Val

Projekt: Mitt Livs Val – Hitta din studieväg 

Motivering:

Med fokus på ett inkluderande samhälle och framtid för nyanlända ungdomar gör "Mitt Livs Val" ett viktigt arbete som gynnar hela samhället.

 

Projektet riktar sig mot ungdomar som kommit till Sverige från 13 års ålder eller senare. Man arbetar för att skapa jämlikhet kring ungas framtidsmöjligheter, ger de förutsättningar att klara gymnasiet, studera vidare på universitet/högskola och etablering på arbetsmarknaden.  

 

I samarbete med olika universitet, högskolor och arbetsplatser förser man ungdomarna med mentorer, nätverkande och cv-skola. Ungdomarna kommer på sätt i kontakt med förebilder som är studenter på t ex Chalmers, Handelshögskolan och Göteborg Universitet. 

Tillsammans med studenterna rustar "Mitt Livs Val" deltagarna med kunskap och nätverk som i sin tur leder till minskad marginalisering och socialt utanförskap. Genom detta skapas också en starkare koppling till utbildning och på sikt även arbetsliv. 

 

 

Förening: HP Warta

Projekt: Handboll i alla väder

Motivering:

Under ett 3 årigt projekt ihop med skolor i Biskopsgården har HP Warta en skolverksamhet som riktar sig till barn på lågstadiet. Där har barn i ett utsatt socioekonomiskt området, möjlighet att komma i kontakt med föreningslivet som agerar som en stöttepelare i ett område där det i dagsläget finns väldigt få föreningar för barn och ungdomar att vara aktiva i.

 

Utöver att ge barnen möjlighet till skolhandboll avser man också att ha en lokal i närområdet med bland annat läxläsning och handbollsrelaterade aktiviteter som kommer vara bemannad dagligen. I samband med att barnen går upp i mellanstadieålder är ambitionen att de skall vara mogna att efter en övergångsperiod kunna sammanföras med våra lag på centrala Hisingen och därigenom ingå i den ordinarie verksamheten i HP Warta.

Genom detta projekt skapas en närvaro i ett område där idrottsföreningar i dagsläget är ganska svaga och skapar därigenom en idrottsrörelse med låga sociala och ekonomiska trösklar som i bästa fall kan skapa en rörelse där barn får alternativ i livet och motverka att barn hamnar på en kriminell bana.

 

 

Förening: Vision Center Sweden

Projekt: Jag har inga drömmar

Motivering:

Projektet arbetar förebyggande med ungdomar som är i riskzonen för destruktiva beteenden. I ett socioekonomiskt utsatt område är det många av dessa ungdomars familjer som har svag ekonomi och inte har råd att ordna aktiviteter själva, och då ökar risken betydligt för att ungdomarna som redan befinner sig i riskzonen ska vända sig till kriminalitet, droger eller annat destruktivt beteende.

 

Den ideella föreningen "Vision Center Sweden" erbjuder därför tillhörighet och kamratskap oavsett kön och etnicitet.

 

Livserfarenheten inom föreningen innebär att man besitter förmågan att identifiera unga i riskzon på ett mycket tydligt sätt. Exempelvis känner många tydligt igen tecknen på olika former av missbruk men även ett antal andra av utanförskapets kännemärken, där andra vuxna lätt låter sig luras. 

 

Under projektets gång kommer man månatligen ha möten/studiebesök och ungdomarna kommer bl a få prova på aktiviteter som exempelvis; grillning, go-kart, paintball.  

 

 

Förening: Riddersviks 4H-klubb

Projekt: Fritid på 4H – Riddersvik 2024

Motivering:

Ridderviks 4H-gård ligger beläget i ett socioekonomiskt område där många barn kan inte delta i våra aktiviteter på grund av ekonomiska begränsningar gällande deltagaravgifter och medlemskap, detta vill man förändra.

 

I takt med att samhällets klimat har blivit tuffare, ser klubben en ökning i våld och kriminalitet. Riddersvik önskar ge barnen i området möjlighet att besöka 4H-gården, både genom skolan och under fritiden, för att erbjuda en meningsfull sysselsättning med aktiviteter som främjar empati och förståelse. Målet är att bidra till att förebygga våld och kriminalitet och främja psykisk hälsa i området.

 

I projektet strävar man efter att erbjuda en verksamhet där lärandet blir till lek, vilket väcker barnens nyfikenhet och önskan att inhämta mer kunskap. Förhoppningen är att inspirera till ett hälsosamt och naturligt levnadssätt, genom att engagera både sinnet och kroppen på gården.

Genom sitt arbete vill man uppmuntra barnen att växa och utvecklas, samt att omvandla en idé till en konkret färdighet. Projektet är tillgänglig för åldersgruppen, med anpassade aktiviteter så att man kan stärka barnen oavsett bakgrund, diagnos eller funktionsnedsättning.