Marknadsläge fonder november

2023-11-05

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier tappade nästan 4 procent i oktober till följd av oro kring en sjätte
månad i rad med stigande amerikanska långräntor och ökad geopolitisk oro i Mellanöstern.

Tillväxtutsikterna i framförallt USA fortsatte samtidigt att justeras uppåt och konjunkturcykeln ser ut att förlängas.

Svenska aktier följde den globala trenden nedåt och fallande riskaptit bidrog till en fortsatt försvagning av den svenska kronan.

Tillväxtmarknader och inte minst kinesiska aktier tappade lite mer än industriländerna trots lägre oro kring den kinesiska ekonomin och något bättre makrotal.

Här kan du läsa hela marknadsrapporten (PDF)