Marknadsläge fonder mars

2023-03-09

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier steg med nästan 2 procent under februari. Avtagande oro för recession följdes av stigande räntor vilket dämpade uppgången för aktiemarknaden. Efter en stark inledning i början av året har utvecklingen för tillväxtmarknaderna nu bromsat in.

  • Oron för recession avtar ytterligare och stöds nu även av starkare amerikanska makrotal.
  • Räntemarknaderna förväntar sig därmed en högre räntetopp samtidigt som inflationen inte faller snabbt nog.
  • En del bedömare går nu från att prata om ”hård” eller ”mjuk” landning till ”ingen landning”, vilket innebär att den förväntade recessionen skjuts fram.

Läs hela marknadsrapporten här (PDF)