Flexiblare regler för tjänstepension – så påverkas du!

Från och med 1 januari 2025 blir det enklare att hantera utbetalningarna av din tjänstepension. Den svenska regeringen har nu beslutat att du ska kunna pausa och även förlänga utbetalningstiden. Dessa ändringar är möjliga att göra under de första fem åren av utbetalningen.

Vad innebär förändringen?

  1. Pausa utbetalningar: Om du börjar ta ut din tjänstepension kan du nu välja att pausa dessa utbetalningar inom de första fem åren.
  2. Förlänga utbetalningstiden: Du kan också välja att förlänga tiden som pensionen betalas ut, vilket ger dig mer flexibilitet att planera din ekonomi.

Varför är detta viktigt?

Tidigare har du kunnat pausa utbetalningar av din allmänna pension, men inte tjänstepensionen. Nu kan du alltså göra samma sak med tjänstepension, privat pensionssparande och efterlevandepension. Detta innebär att du kan börja arbeta igen utan att behöva betala högre skatt på grund av tjänstepensionsutbetalningar.
 
Fördelar med förändringen

  • För dig som pensionär: Du får större frihet att bestämma hur och när du vill ta ut din pension. Om du vill börja arbeta igen, kan du göra det utan ekonomiska nackdelar.
  • För dig som arbetsgivare: Arbetsgivare får större tillgång till erfarna medarbetare som kan bidra med sin kompetens även efter pensionen.
  • För samhället: Denna flexibilitet kan hjälpa till att minska kompetensbristen på arbetsmarknaden.

Så här säger ministrarna:

Finansminister Elisabeth Svantesson: "Sveriges pensionärer ska själva kunna välja hur de vill lägga upp sin pension. Regeringen möjliggör nu ett mer flexibelt uttag av tjänstepensionen."

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje: "Allt fler vill vara jobbonärer, det vill säga blanda arbete med pension, men det har inte varit möjligt att pausa utbetalningarna av tjänstepensionen. Med den här förändringen blir det win-win-win för individ, arbetsgivare och samhälle"

Vår sparekonoms syn:

Shoka Åhrman, sparekonom SPP: "En flexiblare pensionering gynnar både pensionärer och samhället. Vi behöver nyttja de resurser och kompetens som finns hos äldre när vi har kompetensbrist. Detta minskar risken för skattesmällar och skapar bättre förutsättningar för individer att stanna kvar i arbetslivet längre."

Sammanfattning:

Reformen om flexiblare regler för tjänstepensionen innebär att du som pensionär får större kontroll och frihet över din pension. Du kan pausa och förlänga utbetalningarna, vilket gör det lättare att planera din ekonomi och eventuellt återgå till arbete. Detta är bra för dig som individ men också för samhället i stort.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2025.

Bra att veta:

De nya reglerna öppnar upp för att försäkringsbolagen ska kunna erbjuda en mer flexibel hantering när det kommer till utbetalning av pension. Om just du kan dra nytta av detta beror på din försäkringsgivare och vilken typ av pensionsförsäkring du har.

Regeringen har beslutat om lagändringen, men den måste nu också formellt godkännas av riksdagen vilket kommer ske under hösten 2024. Om lagen går i igenom kommer den att kunna gälla från och med den 1 januari 2025. När den kommer att kunna gälla just för dig är beroende på när respektive försäkringsgivare erbjuder möjligheten. 

För mer information, kontakta gärna din pensionsrådgivare. Du kan också läsa mer på regeringens hemsida.