Frågor om sparande

Här hittar du svar på vanliga frågor om sparande. 

Fonder

 • Du byter enkelt fonder när du har loggat in på spp.se.

 • Fondbytet kan ta allt ifrån någon bankdag till flera bankdagar att genomföra. Det beror på olika faktorer, bland annat när fondbolagen rapporterar in sina fondkurser.

  När du som kund valt att göra ett fondbyte via vår internettjänst kommer detta att stämmas av mot handelssystemen. Det skapas en säljorder på det du önskat byta bort och en köporder på det du önskat köpa.

  När fondbytet är klart kan du som kund se den nya fördelningen och kursen på dina inloggade sidor. 

  Här kan du läsa mer om fonder och se vår fondlista

Vanliga frågor om kapitalförsäkring

 • Skatten som betalas på din kapitalförsäkring  är en schablonskatt. Den ska betalas in varje år oavsett om du har fått någon avkastning på ditt sparande eller inte. Sparar du hos oss på SPP är det vi som betalar in skatten till Skatteverket. Du behöver alltså inte själv deklarera för din kapitalförsäkring.

  Så här räknas skatten ut:
  Schablonskatten är en avkastningsskatt som beräknas på kapitalförsäkringens värde vid årets början och på de insättningar du gör under året. Den siffran multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året innan, plus 1 procentenhet. Underlaget beskattas sedan med 30%.

 • Ja, visst kan du det. Du kan spara till dig själv, någon du bryr dig om eller till en organisation som ligger dig varmt om hjärtat.

 • Det här gäller för kapitalförsäkring men inte för ISK:

  • Kapitalförsäkring är en försäkring
  • Sparandet är skyddat med återbetalningsskydd
  • Sparar du till ett barn så kan du välja när utbetalningen ska ske
  • Du kan bestämma upplägget på utbetalningen
  • Du kan spara till en organisation 
  • Vid dödsfall går kapitalförsäkringen före testamente

   Kapitalförsäkringen är en försäkring. Det innebär att tillgångarna i den rent formellt ägs av ett försäkringsbolag.

   När du sparar i en kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd. Det innebär att du kan välja en valfri förmånstagare, en person som ska få dina pengar om du dör innan de betalas ut. Sparar du i vår kapitalförsäkring går 101 procent av försäkringskapitalet till din valda förmånstagare om du skulle dö under försäkringstiden.

   Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att själv styra hur mycket som ska betalas ut åt gången och till vem. Det kan vara bra när du sparar till exempelvis till minderåriga barn eller barnbarn och inte vill att pengarna automatiskt ska bli tillgängliga för barnen på 18-årsdagen.

   Du kan också styra över utbetalningarna och deras intervaller – du kan t ex välja ett engångsbelopp eller att få utbetalning varje månad under en viss period.

   Du kan välja att spara till en viss person. Du kan också välja att spara till en organisation som ligger dig varmt om hjärtat.

   Kapitalförsäkring går före testamente vid dödsfall. Det innebär att om du som tecknat kapitalförsäkringen avlider så betalas pengarna ut till den person som är insatt som förmånstagare.

   

 • Så här funkar vår kapitalförsäkring:

  Du bestämmer själv när och hur du vill få dina pengar. Du kan ta ut allt på en gång eller lite i taget, till exempel som ett tillskott till pensionen varje månad. Du kan ta ut dina pengar när du vill efter ett år genom ett så kallat återköp. Om du har startat sparandet digitalt här på spp.se så kostar det ingenting. Har du startat kapitalförsäkringen på annat sätt kostar det 500 kronor.

  Om ditt sparande understiger 1 prisbasbelopp (57 300 kronor 2024) så är det alltid kostnadfritt att göra ett återköp. Det gäller oavsett om du tecknat digitalt eller på annat sätt.

 • I vår kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd. Det innebär att 101 procent av sparandet i försäkringen betalas ut till vald förmånstagare om den försäkrade skulle dö under försäkringstiden. 
   
  Du kan fritt välja förmånstagare. Du kan t ex välja att pengarna ska gå till en eller flera personer eller till en organisation.
 • Du väljer om du vill sätta in ett engångsbelopp och/eller om du vill göra månadsinbetalningar via autogiro. Du kan göra uppehåll eller ändra beloppet i din månadsinbetalning när du vill. Kontakta oss om du vill ändra belopp. 

  • Tecknar du vår kapitalförsäkring digitalt på spp.se är lägsta engångsinbetalning och månadsbelopp via autogiro 300 kronor.

  • Tecknar du vår kapitalförsäkring på annat sätt är lägsta engångsbelopp 6 000 kr och lägsta månadsbelopp via autogiro 500 kronor.
 • Du om tecknar försäkringen väljer vem som ska vara mottagare till pengarna. Det kan vara du själv, någon annan eller en organisation. Du kan ändra förmånstagare, det vill säga mottagare till utbetalningen, när du vill. Det gör du genom att fylla i, skriva under och skicka in den här blanketten till oss. 

  Hör gärna av dig till oss på 0771 533 533 om du vill ha hjälp med att ändra förmånstagare.

Vanliga frågor om sparande

 •  Det bästa sättet att spara pengar är individuellt. För att hitta en sparform som passar dig behöver du ta hänsyn till dina mål och din situation, hur länge du planerar att spara och din inställning till risk. Det kan vara bra att ta hjälp av en rådgivare. Det finns många olika sparformer som har olika fördelar och nackdelar och det finns flera sätt att spara. Har du inget sparande kan det till exempel vara bra att först och främst spara ihop till en buffert. Pengar som du snabbt kan komma åt om något oförutsett skulle hända.

 • Ett eget sparande till pensionen kan hjälpa dig att säkerställa så du kan leva på liknande sätt som du gör i dag även i framtiden. Den allmänna pensionen från staten och tjänstepensionen från din arbetsgivare är ofta inte tillräckliga för att upprätthålla din levnadsstandard som pensionär.  För en del som går i pension vid 65 år blir pensionen omkring 80 procent av slutlönen, men den kan också bli betydligt lägre*. Ett eget sparande kan ge dig ekonomisk trygghet och frihet att göra det du vill under pensionen, till exempel resa, spendera tid i skärgården eller stödja dina barnbarn.

  Hur mycket du behöver spara beror på dina mål, din tidshorisont och din riskbenägenhet. Det finns många olika sätt att spara till pensionen, till exempel i fonder, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Tjänar du över brytpunkten för statlig skatt kan du även dra nytta av löneväxling ( förutsatt att din arbetsgivare erbjuder dig denna möjlighet).

   

  *Källa Pensionsmyndigheten. Här kan du läsa mer

 • Det är individuellt och beror på hur din ekonomi ser ut. En del ekonomer brukar tipsa om att spara så du har ungefär två månadslöner efter skatt i en buffert, men hur mycket just du behöver beror på hur din situation ser ut. Vill du få in en bra sparvana kan det vara effektivt att avsätta pengar direkt efter lön ( om din ekonomi tillåter det), till exempel avsätta 10 procent av lönen i ett sparande. 

  Om du är nyfiken på hur mycket ditt sparande kan växa, kan du testa att räkna på det här.

 • Generellt sett brukar man säga att ju mer risk du tar, desto högre avkastning kan du förvänta dig, men det innebär också större svängningar i ditt sparandes värde. Historiskt sett har sparande i aktier och fonder gett möjlighet till god avkastning över tid, men ingen kan förutse hur det kommer se ut framöver. Om du investerar i något kopplat till aktiemarknaden ska du vara medveten om risken som finna att du förlorar dina pengar. Vill du spara tryggt och med låg risk kan du till exempel välja ett bankkonto med insättningsgaranti, men då måste du tänka på att dina pengar kan förlora i värde om inflationen är högre än räntan på kontot. 

 • En schablonskatt är en typ av skatt som baseras på ett förutbestämt värde eller en genomsnittlig avkastning, istället för det faktiska värdet eller den faktiska avkastningen för ditt sparande. Du betalar en schablonskatt om du sparar i ett ISK eller i en kapitalförsäkring. Sparar du i ett ISK är skatten förtryckt i din deklaration. Sparar du i en kapitalförsäkringen behöver du inte deklarera utan schablonskatten dras direkt från försäkringen av bolaget du sparar hos.

 • Det betyder att du kan ta ut dina pengar när du vill. Sparar du i en kapitalförsäkring hos oss på SPP kan du ta ut pengarna fritt efter det första året.

 • En fördel med att välja kapitalförsäkring när du ska spara till ett barn är att du själv har kontrollen över sparandet. Du bestämmer när och på vilket sätt pengarna ska betalas ut. Det kan kännas tryggt eftersom alla ungdomar inte är redo för en större summa pengar i 18 årsåldern.

  Att spara i en kapitalförsäkring kan också kännas som en trygghet för dig eftersom det (precis som namnet antyder) är just en slags försäkring. Det innebär bland annat att det alltid ingår ett återbetalningsskydd. Väljer du att sätta barnet som förmånstagare kommer 101% av sparandet gå till barnet om du skulle dö innan pengarna betalas ut.

  Som förälder, mor- eller farförälder kan det vara skönt att veta att pengarna går direkt till barnet och inte blir en del av dödsboet.