God man

Få hjälp som god man


För att vi ska kunna hjälpa dig i egenskap av god man eller förmyndare så behöver vi först mottaga ett giltigt underlag från dig av ditt ställföreträdarskap. Du kan skicka in det här


Observera att underlaget behöver innehålla den mejladressen du mejlar ifrån för att vi skall kunna hantera det. Underlaget får inte heller vara äldre än 5 år. 

Om du även önskar få utskicken till din huvudman skickade till dig per post behöver en särskild postadress anmälas till Skatteverket.