Marknadsläge fonder januari

2023-01-09

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier föll med hela 16 procent under 2022, vilket är det första året med negativ utveckling sedan 2018 och den största nedgången under ett kalenderår sedan finanskrisen 2008. Nedgången för tillväxtmarknaderna var ungefär i linje med nedgången för de utvecklade marknaderna under 2022.

Framför allt Kina och Ryssland bidrog till nedgången medan aktiemarknaderna i Brasilien och Indien slutade på plus. Även den svenska aktiemarknaden lamslogs av den höga inflationen och den snabba penningpolitiska åtstramningen på global front och föll med hela 13 procent under året.

Läs hela marknadsrapporten här (PDF)