Pensionsfrågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om pension.

Allmänna frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om pension

 • I Coronavirusets spår beter sig börsen nu nervöst. När det gäller din pension är det bra att påminna sig om att det är ett långsiktigt sparande och generellt sett hinner börsen gå upp och ner många gånger innan det är dags att ta ut pengarna. Av den anledningen är börsfall som vi nu ser av mindre betydelse på sikt.

 • Om du blir sjuk av Coronaviruset ska du anmäla dig som sjukskriven till din arbetsgivare. Om du blir sjukskriven mer än 90 dagar kan du få ersättning från din sjuk- och premiebefrielseförsäkring.

 • För att kunna ställa dig i SPP Bostadskö behöver du vara kund hos oss och ha tjänstepension och/eller privat kapitalförsäkring/pensionsförsäkring. Vi gör ingen skillnad på om det pågår inbetalningar till försäkringen eller inte.

  För att kunna bli tilldelad en lägenhet behöver du även uppfylla kraven i vår uthyrningspolicy. 

  Här kan du läsa hela uthyrningspolicyn för SPP Bostadskö

  Här kan du läsa mer om SPP Bostadskö

  Så här gör du för att ställa dig i bostadskön:

  1. Logga in på spp.se.
  2. Klicka på "SPP Bostadskö", som du hittar i menyn "Mitt SPP" när du har loggat in.
 • Prognosränta, även kallad fördelningsränta, är ett antagande om framtida avkastning på dina pensionspengar. Den prognosränta som tillämpas styr hur dina pengar kommer att fördelas under utbetalningstiden.

  Hur stor är prognosräntan?

  Hur stor prognosräntan är beror på vilken typ av förvaltning du har i din försäkring. Vårt prognosränteantagande är högre för fondförsäkring än för traditionell försäkring med garanterad ränta. Det beror på att vi tror att fondförvaltning långsiktigt kommer kunna generera större avkastning än traditionell försäkring.

  • För fondförsäkring: 2,5 procent före skatt och avgifter
  • För traditionell försäkring: 1,75 procent före skatt och avgifter

  För traditionell försäkring fastställer vi eventuellt tilläggsbelopp i samband med att en utbetalning startar och därefter årligen. Det betyder att prognosräntan under året kan vara olika för försäkringar beroende på när utbetalningen startat.

  Kan prognosräntan förändras över tid?

  Prognosräntan är knuten till den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Vi har valt att göra en försiktig bedömning för att över tid kunna skapa en jämn utbetalningstakt av våra kunders pensionspengar. Prognosräntan omprövas löpande av SPP, till exempel om det sker stora svängningar på finansmarknaden under året.

 • Varje försäkringsbolag gör sin egen bedömning om hur länge vi förväntas leva som pensionärer, det vill säga en förväntad återstående livslängd. Det här kallas ofta för livslängdsantagande och används för att beräkna storleken på din pension.

  Hur påverkas din pension av den beräknade livslängden?

  Ju längre den förväntade livslängden är, desto lägre blir månadsbeloppet, eftersom pensionen då ska betalas ut under längre tid. Det påverkar främst dig som har valt att få utbetalning livet ut. En översyn av den beräknade livslängden görs löpande. Det innebär att livslängdsantagandet kan komma att förändras och eventuellt påverka ditt utbetalningsbelopp.

  Hur lång livslängd räknar SPP med?

  Beräkningarna baseras på ålder och kan även bero på andra faktorer, exempelvis på om du är man eller kvinna. Kontakta oss på telefon 0771-533 533 för att ta reda på vilket livslängdsantagande som används för just din typ av pension.

 • Vår postadress:

  SPP Pension & Försäkring AB
  105 39 Stockholm

 • Om du redan skickat in din blankett och fått en bekräftelse med e-post på detta kan du bortse från påminnelsen.

 • För att vi ska kunna hjälpa dig på ett bra sätt är det viktigt att du anger ditt försäkringsnummer.

Frågor och svar om tjänstepension

 • I Sverige har 9 av 10 personer tjänstepension. De som oftast saknar tjänstepension är de som driver eget bolag eller är unga. Du börjar vanligtvis tjäna in till din tjänstepension när du fyller 25 år, men åldrarna  varierar beroende på vilket avtal du tillhör. Är du till exempel anställd inom kommun eller region får du tjänstepension redan från 21 års ålder.

 • Hur mycket tjänstepension du får beror på flera faktorer, till exempel hur mycket du tjänar, hur länge du arbetar, vilket pensionsavtal du har och hur du placerar dina pensionspengar. Du kan logga in på MinPension.se för att se en prognos över hur mycket du kan få i pension vid olika pensionsåldrar. Där ser du också din tjänstepension.

 • Fondförsäkring

  Fondförsäkring innebär att du själv, eller med vår hjälp, väljer fonder. Genom att spara i fonder har du större möjlighet att påverka avkastningen. Du bestämmer själv hur du vill placera dina pengar.

  Det finns inget garanterat värde eller utbetalning i en fondförsäkring. Ditt försäkringsapital kan både öka och minska i värde beroende på fondens utveckling.

  Beroende på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör ser fondutbudet olika ut. I fondlistan väljer du det avtal du tillhör för uppgift om fonderna.

  Traditionell försäkring

  Traditionell försäkring innebär att det är vi som ansvarar för placering och förvaltning av försäkringskapitalet. Den pension du får består av en fast del som SPP garanterar och en rörlig del som är beroende av tillväxten på ditt sparande. Den rörliga delen kallas för återbäring och kan både öka och minska i värde.

  Om återbäringen blir större än 15 procent av din totala pension höjer SPP din garanterade del. SPP erbjuder idag en ränta på 1,25 procent på 85 procent av sparpremien. Räntan anges före avdrag för skatt och avgifter.

 • Gör du inget eget fondval placeras dina pengar vanligtvis i en så kallad entrélösning. Lösningen består av en eller flera fonder där dina pengar blir placerade innan du gjort ett eget fondval eller om du väljer att inte göra något val alls.

 • Är du privatanställd tjänsteman och anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal? Då heter din tjänstepension ITP 1 eller ITP 2.  Den största skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2 är att ITP 1 är en premiebestämd försäkring och ITP 2 är både premiebestämd och förmånsbestämd. Oftast gäller ITP 1 för dig som är född 1979 eller senare och ITP 2 för dig som är född 1978 och tidigare.

 • Som företagare är tjänstepensionen viktig både för din egen pension och för dina anställdas. Dessutom är tjänstepensionen en attraktiv löneförmån som kan hjälpa dig att rekrytera och behålla duktiga medarbetare


 • Oavsett om du driver en enskild firma eller ett stort bolag med verksamhet i flera länder, så har vi på SPP en tjänstepensionsplan som passar ditt företags behov. Vi erbjuder färdiga pensionspaket så att du kan komma igång direkt med din tjänstepension här på vår webb och skräddarsydda lösningar som våra licensierade företagsrådgivare hjälper dig med. Du är välkommen att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att hitta den bästa tjänstepensionsplanen för dig och ditt företag.

 • Du kan påverka din tjänstepension genom att göra olika val, till exempel samla din tjänstepension hos till exempel oss, hur du vill placera dina pengar, när du vill börja ta ut din pension och om du vill ha något skydd för din familj om du skulle bli sjuk eller dö. Du kan göra dina val direkt hos oss eller hos din valcentral, som är länken mellan arbetsgivaren, pensionsbolagen och dig. Vilken valcentral du tillhör beror på vilket kollektivavtalsområde du arbetar inom.

 • Om du byter jobb kan du ofta behålla din tjänstepension hos ditt gamla pensionsbolag, eller flytta den till ett nytt pensionsbolag som har avtal med din nya arbetsgivare. Byter du avtalsomårde kan andra regler gälla som du behöver kolla upp.

  Kom ihåg att om du byter till ett jobb som inte har tjänstepension, eller om du blir egen företagare, kan du behöva starta ett eget sparande till din pension.

 • När du kan börja ta ut din tjänstepension beror på vilket pensionsavtal du har och hur du har placerat dina pengar. Du kan oftast välja att börja ta ut din tjänstepension när du vill, men tidigaste från 55 år. Du kan också välja att ta ut din tjänstepension samtidigt som du arbetar. Om du har möjlighet att ta ut hela eller enbart delar av din tjänstepension beror på flera faktorer, bland annat avtal. 

  Tänk på att ju tidigare du börjar ta ut din tjänstepension, desto lägre blir den per månad. Du ska också betala skatt på din tjänstepension.

 • Löneväxling innebär att du byter en del av din bruttolön mot tjänstepension. Det kan vara ett sätt att pensionsspara om du har högre lön, eftersom du då kan betala mindre skatt nu och få mer pengar i framtiden. Ett bra riktmärke är att din månadslön - efter löneväxlingen - ska vara över 50 000 kronor (2024). Löneväxling kan dock påverka andra förmåner som är kopplade till din lön, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa. Därför är det viktigt att du räknar på hur löneväxling påverkar din ekonomi både nu och i framtiden. Det kan en rådgivare hälpa dig med om du känner dig osäker.

Frågor och svar om traditionell försäkring

 • Det finns två huvudsakliga sätt att spara för pension: fondförsäkring och traditionell försäkring. Med traditionell försäkring överlåter du placeringen av dina pensionspengar till försäkringsbolaget. Sparandet anpassas efter din ålder och erbjuder garanterad lägsta pension med möjlighet till extra återbäring om det är god utveckling på marknaden.

 • Traditionell försäkring:

  • Försäkringsbolaget ansvarar för placeringen av dina pengar
  • Lägre risk i sparandet
  • Du får ett garanterat belopp oavsett hur marknaden går

  Fondförsäkring:

  • Du väljer själv i vilka fonder dina pengar placeras
  • Du väljer själv på vilken riksnivå du vill lägga dig
  • Om du inte aktivt väljer fonder hamnar du automatisk i vår entrélösning
  • Fondlista ITP 2023
 • Traditionell försäkring passar dig som vill att någon annan sköter placeringarna av dina pengar och som vill ha ett garanterat månadsbelopp vid pension.

 • Du flyttar både fondförsäkring och traditionell försäkring till SPP via valcentralen collectum.se. Du loggar enkelt in med BankID och väljer sedan SPP under "Flytta kapital". 

 • En flytt av en fondförsäkring tar cirka en månad. Flytt av en traditionell försäkring tar normalt två till tre månader.

 • Innan dina pensionspremier förs över till SPP tar Avtalat ut en avgift av premien.

  Hos SPP betalar du en fast årlig avgift på 50 kronor som tas ut på försäkringskapitalet.

  En årlig kapitalförvaltningskostnad på 0,21 procent tas också ut genom att avkastningen på kapitalet reduceras.

  För flytt av försäkringskapital tar SPP ingen avgift. Avtalat administrerar flytt.

Efterlevandeskydd

 • Efterlevandeskydd innebär att försäkringen innehåller ett skydd som ger ekonomisk ersättning till dina förmånstagare (oftast make/sambo eller barn) om du dör.

  Det finns olika benämningar för efterlevandeskydd och därför kan det vara så att efterlevandeskyddet i din försäkring benämns på flera sätt. Några vanligt förekommande benämningar är:

  • återbetalningsskydd,
  • garanterad utbetalningstid,
  • efterlevandeskydd och
  • efterlevandepension.

  Efterlevandeskydd:

  Observera att om du har en benämning gällande ditt efterlevandeskydd som lyder "återbetalningsskydd gäller fram tills försäkringen startar sedan upphör skyddet" så kommer du vid tidpunkten för start av utbetalning få möjlighet att välja att ha skydd till efterlevande även under utbetalningstiden. Om du inte gör detta val så upphör skyddet under utbetalning.

  Har jag efterlevandeskydd hos SPP?

  Om du är osäker loggar du in på spp.se och ser efter. På sidan "Min översikt" får den som har efterlevandeskydd upp en ruta för "Trygghet". Där går du vidare för att läsa om ditt efterlevandeskydd och se vilka som är förmånstagare.

  Läs mer om vad som händer med pensionspengarna hos SPP vid ett dödsfall

 • Om du ändrar utbetalningstiden för din ålderspension påverkas inte din familjepension – varken innan utbetalningen har startat eller under utbetalningstiden.

  Familjepensionen är en separat del som betalas ut till förmånstagare (det vill säga närstående, i regel) vid dödsfall.

  Som förmånstagare får du information hemskickad i det fall det skulle bli aktuellt.

Starta utbetalning av min pension

 • I ditt brev framgår om du har "Ålderspension – fondförsäkring" eller "Ålderspension – traditionell försäkring med garanti". Har du en fondförsäkring kan du i de flesta fall välja att byta till traditionell försäkring med garanti.

  Utbetalning från en fondförsäkring

  Vid utbetalning från en fondförsäkring kommer det pensionsbelopp som utbetalas varje månad att variera. Du har själv möjlighet att påverka placeringen av ditt försäkringskapital genom att byta fonder. Det kan du även göra under pågående utbetalningstid.

  Utbetalning från en traditionell försäkring med garanti

  Vid utbetalning från en traditionell försäkring med garanti får du ett garanterat pensionsbelopp per månad. Ett tilläggsbelopp kan tillkomma utöver det garanterade pensionsbeloppet. Tilläggsbeloppets storlek är beroende av gällande beräkningsförutsättningar och framtida avkastning och kan därför minska eller öka.

  Fyra och en halv månad innan din pensionsutbetalning är planerad att starta får du brevet "Snart börjar utbetalning av din pension". Då är det dags att logga in och göra en anmälan. Det gäller oavsett om du skjuta upp din utbetalning, göra ändringar i försäkringen eller bara sätta igång din utbetalning som planerat. I anmälan kan du bland annat: 

  • Välja startdatum (även skjuta upp utbetalningen)
  • Ändra utbetalningstid
  • Ändra i efterlevandeskyddet

  Du kommer också att få fylla i uppgifter om utbetalningskonto och skatteavdrag för att sedan signera med BankID. Tänk på att göra din anmälan i tid. Din utbetalning startar även om vi inte fått in kompletta uppgifter. 

  Senast den 15:e, i månaden innan din utbetalning är planerad att starta, behöver du logga in och göra anmälan. Startar din utbetalning exempelvis i november behöver vi ha din anmälan senast 15 oktober.

  Logga in för att starta eller ändra i pensionen

  Saknar du BankID? Kontakta oss så hjälper vi dig.

  Aktuella utbetalningsdagar hittar du här

 • Den allmänna pensionsåldern är 65 år. Privata pensioner kan betalas ut tidigast från det att du har fyllt 55 år. Det gäller generellt även för tjänstepensioner men varierar beroende på vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av.

  Vill du starta din pensionsutbetalning innan ordinarie pensionsålder kan du kontakta oss 3-6 månader innan önskat startdatum.

  Läs mer om vad som gäller om du vill ta ut pensionen tidigare

 • Har du bestämt dig för att jobba ett tag till? Om du redan fått ett brev från oss med uppmaningen att göra en anmälan om utbetalning kan du enkelt logga in och välja nytt startdatum för din utbetalning.

  Cirka fyra månader före ditt nya startdatum kommer du få ett nytt brev med möjlighet att starta eller skjuta upp utbetalningen. Nytt startdatum väljer du genom att göra "Anmälan om utbetalning".

  Läs mer om att starta eller ändra i pensionen

 • När du har fyra månader kvar till pensionen kan du logga in och göra anmälan. Där kan du bland annat: 

  • Välja startdatum (även skjuta upp utbetalningen)

  • Ändra utbetalningstid

  • Ändra i efterlevandeskyddet


  Du kommer också att få fylla i uppgifter om utbetalningskonto och skatteavdrag för att sedan signera med BankID. Tänk på att göra din anmälan i tid. Din utbetalning startar även om vi inte fått in kompletta uppgifter. 

  Senast den 15:e, i månaden innan din utbetalning är planerad att starta, behöver du logga in och göra anmälan. Startar din utbetalning exempelvis i november behöver vi ha din anmälan senast 15 oktober.

  Ändringar i din försäkring syns när du loggar in på spp.se runt den 20:e den månad din utbetalning var/är planerad att starta.

  Läs mer om att börja ta ut pension

Jag har utbetalning från SPP

 • Vi skickar inte ut årliga utbetalningsbesked. Men du kan se aktuella utbetalningsbelopp från samtliga försäkringar genom att logga in på spp.se från och med den dagen utbetalningen sker. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp samt hur stort skatteavdrag vi gjort.

 • Har du fått brevet "Begäran om levnadsintyg" från oss måste du fylla i levnadsintyget och returnera det så att vi har det senast 30 april i år. I annat fall stoppas utbetalningarna från och med maj.

  Har du BankID kan du enkelt fylla i och signera ditt levnadsintyg direkt här på webben. [lorem]

  Det gäller även om du redan skickat ett levnadsintyg till en annan pensionsutbetalare. Om du har ett aktuellt levnadsintyg som skickats till en annan pensionsutbetalare går det bra att skicka en kopia på samma levnadsintyg till oss.  

  Anledningen till att vi behöver levnadsintyg om du bor utomlands är för att säkerställa att du lever. Vi får nämligen inte automatiskt information då utlandsboende kunder gått bort. Vi skickar ut begäran om levnadsintyg i slutet av januari varje år.

  Kom ihåg att meddela oss om du flyttar. Kontrollera att vi har rätt adress till dig genom att logga in. Är du ansluten till Kivra kan du få utskick från SPP digitalt. Här kan du läsa om hur du ansluter dig till Kivra. 

 • Utbetalningar från SPP sker den 25:e varje månad. Inträffar den 25:e på en helgdag sker utbetalningen dagen innan.

  Du ser din utbetalning den dagen utbetalningen görs genom att logga in på spp.se [lorem]den dagen utbetalningen sker. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp samt skatteavdrag. Det finns två sätt att hitta utbetalningsuppgifterna:

  Antingen klickar du på "Se utbetalningar" på sidan "Min översikt hos SPP".

  Eller så klickar du på menyn "Mitt SPP" och sedan på "Utbetalningar" under "Min översikt".

 • Du ser dina utbetalningsuppgifter när du loggar in på spp.se. [lorem] Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp samt skatteavdrag samma dag som utbetalningen görs. Det finns två sätt att hitta utbetalningsuppgifterna:

  Antingen klickar du på "Se utbetalningar" på sidan "Min översikt hos SPP".

  Eller så klickar du på huvudmenyn "Mitt SPP" och sedan på "Utbetalningar" under "Min översikt".  

  Du behöver ha Mobilt BankID eller BankID för att kunna logga in och se din utbetalning.

  Om du vill spara informationen om din utbetalning kan du göra det genom att ta en skärmdump/skärmbild. Då får du med information om bruttobelopp, nettobelopp och skatteavdrag.

 • SPP är skyldiga att dra 30 procent i skatt. Vill du att vi gör ett extra skatteavdrag utöver dessa 30 procent kan du anmäla detta genom att logga in på spp.se. [lorem] Gå in på menyn "Mitt SPP" och välj "Skatteavdrag" under "Mina inställningar". 

  Ska vi dra skatt enligt SINK-beslut eller jämkningsbeslut behöver du skicka beslutet till oss på adress: SPP Pension & Försäkring, Försäkringsutbetalning, 105 39 Stockholm.

  Om SPP betalar ut den största delen av din inkomst kommer vi att få uppgift från Skatteverket om vilken skattetabell som gäller för dig.

 • Du kan ändra bankkonto genom att logga in på spp.se


  Om du vill att din pension ska betalas ut till ett utländskt konto meddelar du det till oss genom att skicka ett underlag med följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Bankens namn
  • Bankens adress
  • Bankens SWIFT-/BIC-nummer
  • Kontonummer
  • IBAN-nummer
  • Datum
  • Underskrift

  Skicka underlaget till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm.

Vad har du för frågor om din privata pensionsförsäkring?

 • Avdragsrätten för privat pensionssparande har tagits bort från och med 2016. Det innebär att det inte längre kommer att vara skattemässigt förmånligt att göra inbetalningar till en pensionsförsäkring, eftersom dina pensionspengar då blir dubbelbeskattade. Vi rekommenderar istället andra typer av sparformer.

  Om du saknar pensionsrätt i din anställning eller är egen företagare kan du fortsätta ditt sparande, då du fortfarande har avdragsrätt. 

 • Ditt autogiro avslutar du här

  Du kan även avsluta autogirot till ditt privata pensionssparande via din banks internettjänst.

Har du fler frågor om pension?