5 frågor till förvaltaren – Simon Blecher

2023-02-19

Simon Blecher, förvaltare för Carnegie Sverigefond.

Simon Blecher, förvaltare för Carnegie Sverigefond

Om du med en mening får sammanfatta 2022 på den svenska aktiemarknaden, hur skulle den formuleras?

– Jag kan sammanfatta med ett ord i stället för en mening: Utmanande! För Carnegie Sverigefond blev 2022 utmanande, samtidigt som vi kan notera att börsen som helhet föll långt mycket mer. Vår bedömning är att innehaven i portföljen som helhet står väl rustade att hantera en trolig lågkonjunktur, med generellt starka balansräkningar och en vägd direktavkastning för fondens innehav på drygt 3 procent.

Vad skulle du säga är den största lärdomen under föregående år som du tar med dig?

– När vi gick in i 2022 var vi övertygade om att centralbankerna skulle bli mindre expansiva och att den decennielånga multipelexpansionen hade nått vägs ände, och att det skulle bli ett slut på galna börsintroduktioner till galna priser. Man kan lugnt säga att den analysen var korrekt, men med kriget blev det förstås ännu mer dramatiskt än vi förutsåg. Så en lärdom är att man aldrig lär sig hur snabbt det kan svänga.

Den svenska kronan är på allas läppar, hur påverkar växelkursen dina investeringsbeslut som förvaltare av en Sverigefond?

– Valutarörelser är svåra att förstå sig på, och ännu svårare att spå. Vi fokuserar på bolagsanalys och investerar i bolag med hållbara affärsmodeller och bevisad pricing power, det vill säga bolag som har så attraktiva produkter och lösningar att de kan föra stigande kostnader vidare till kund, oavsett om de kommer från inflation eller valutarörelser.

Några specifika sektorer du ser som extra intressanta på svenska börsen just nu?

– Jag lyfter hellre fram bolag än sektorer. Ett av fondens största innehav är Volvo, som historiskt har visat kraftiga svängningar i lönsamhet, balansräkning och nettoskuld. Nu har Volvo först hanterat två år av pandemi med produktionsstörningar och därefter en extrem kostnadsinflation och flaskhalsproblematik. Trots detta levererade bolaget en rörelsemarginal på nära 9% under 2020, på ca 11% under 2021 och ca 11% under 2022, och man bibehöll samtidigt en nettokassa trots en extrautdelning och hög direktavkastning. Även i år blir det extrautdelning. Det här är inte bara vida bättre än bolagets närmaste konkurrenter utan också långt bättre än hur Volvos lönsamhet brukade påverkas i liknande situationer historiskt. Volvo ligger dessutom i framkant vad gäller ny teknik och har en klart marknadsledande position inom elektriska lastbilar. Man utvecklar också vätgasteknik ihop med Daimler.

Ett annat bolag som bör vara revanschsuget och väl positionerat inför 2023 är Essity. Lönsamheten har under två år pressats av framför allt skenande råvarupriser, men även höga transport- och energikostnader. Däremot är efterfrågan på Essitys produkter väldigt stabil. Bolaget har vässat sin prispolicy, och i en miljö av svagare konjunktur där råvaru- och transportkostnader i stället faller så bör Essity kunna leverera stark vinsttillväxt.

Inom fastighetssektorn så är vårt innehav Atrium Ljungberg. Aktien tappade under året men mindre än fastighetssektorn som helhet. Atrium Ljungberg är ett välskött fastighetsbolag med attraktiv värdering, stabil balansräkning, minskat sin exponering mot handel och kontor, har högt miljöfokus och en mycket fin utvecklingsportfölj där framför allt Sickla och Slakthusområdet sticker ut. Och till skillnad från många andra fastighetsbolag har Atrium Ljungberg haft över 30 år med höjd eller oförändrad utdelning.

Slutligen, hur låter din sammanfattning av 2023 när vi hörs om ett år?

– ”Utmanande!”