Multinationell pooling – ett sätt att sänka försäkringskostnaderna

Har ni verksamhet i flera länder? Då är multinationell pooling ett bra sätt att sänka kostnaderna och öka kontrollen över era riskförsäkringar, som till exempel tjänstepension.

Vad är pooling?

Pooling är ett sätt för multinationella företag att sänka sina kostnader för tjänstepension eller andra riskförsäkringar. Det sker genom att alla individförsäkringar räknas samman till en gemensam "pool", oavsett vilket land försäkringen är tecknad i.

Genom att koppla ihop alla lokala förmåner till en gemensam pool får ni också bättre kontroll och överblick över helheten.

Pooling ger möjlighet till återbetalning av riskpremier, utan någon extra risk för företaget. I stort sett alla våra stora kunder poolar sina risker. Gör det ni också!

Vanliga frågor och svar

 • Om skadeutfallet skulle vara högre än inbetalda riskpremier och det uppstår ett negativt resultat kan företaget välja mellan två metoder:

  • "Loss carry forward", det vill säga förlusten skjuts upp till nästa år och jämnas ut med nästa års resultat om det är positivt.
  • "Stop loss", det vill säga förlusten avskrivs och nätverket/försäkringsbolaget tar kostnaden.

  Riskavgiften som försäkringsbolaget tar ut är högre för "stop loss" än för "loss carry forward".

 • SPP kan poola riskförsäkringar som ligger inom ramen för SPPs arbetsgivarplan, till exempel premieskyddspremien, premier för sjukförsäkring och icke fribrevsbildande efterlevandepension.

 • För att kunna poola måste företaget ha minst två försäkringskontrakt i två olika länder, försäkrade i försäkringsbolag som ingår i samma nätverk. Stora multinationella företag kan bilda en egen pool för sina anställdas riskpremier. Mindre multinationella företag går in i en småbolagspool. I stort sett alla våra stora kundföretag poolar sina risker.

 • En förutsättning för att kunna erbjuda pooling är att försäkringsbolaget är med i ett eller flera poolingnätverk. SPP är med i de två största nätverken, Insurope och IGP. 

  Insurope – är ett nätverk som finns representerat i 80 olika länder. Huvudkontoret ligger i Bryssel. Läs mer om Insurope

  IGP, International Group Program – finns representerat i mer än 50 olika länder. Den europeiska basen ligger i Bryssel och huvudkontoret finns i Boston, USA. Läs mer om IGP

Kontakta SPP internationell affär