Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

BenEx - försäkring för utlandsanställda

BenEx– Benefits for Expatriates – är en försäkring för dem som arbetar utomlands och inte längre omfattas av svensk socialförsäkring eller svensk tjänstepension.

Genom BenEx kan SPP erbjuda arbetsgivaren och den anställde en enkel och lättförståelig försäkring vid utlandstjänstgöring. Försäkringen är utformad för att i möjligaste mån kompensera för förlust av allmän pension och tjänstepension. Detta för att den anställde ska få en pension som motsvarar svensk pensionsnivå. 

BenEx är premiebestämd, vilket innebär att arbetsgivaren sätter av en viss premie till ett pensionssparande. BenEx innehåller också två olika premieplaner där valet av plan avgörs av vilken tjänstepensionslösning den anställde har direkt före utlandstjänstgöringen.

Informationsträffar

Vi erbjuder våra BenEx-kunder utbildning i frågor som rör personal som ska arbeta utomlands och anordnar informationsträffar för anställda inför deras utlandstjänstgöring. Ring oss gärna så berättar vi mer!

Samordning av BenEx

Vi på SPP ser till att de BenEx-försäkringar ditt företag har tecknat blir samordnade vid återinträdet i ITP-planen efter avslutad utlandstjänst. Fördelen i detta är att vid återinträde i ITP-planen tar man hänsyn till åren i BenEx, vilket innebär att premien till ITP blir lägre.

Förmåner som ingår i BenEx:

 • Ålderspension

  Den anställde kan ges möjlighet att själv påverka hur sparandet till den egna pensionen ska förvaltas. Har den anställde familj kan han eller hon dessutom förstärka skyddet genom att välja återbetalningsskydd. 

  För att kunna fastställa korrekta premier för BenEx bevakar SPP kontinuerligt utvecklingen av socialförsäkring och tjänstepension i de flesta av världens länder. Det gör vi för att arbetsgivaren inte ska behöva betala för stor premie och för att den anställde ska få en så likvärdig försäkring som möjligt jämfört med om han eller hon arbetat i Sverige.

 • Efterlevandepension

  Efterlevandepension är en trygghet för familjen, men eftersom familjesituationen kan se ut på olika sätt erbjuder BenEx den anställde att själv avgöra om den här delen ska ingå i försäkringen eller inte.

 • Sjukförsäkring

  För att den anställde ska få behålla ungefär samma trygghet vid sjukdom som hemma i Sverige, ingår alltid sjukförsäkring i BenEx.

Har du frågor?

Ring oss på telefonnummer 08-451 73 30 eller mejla international@spp.se

Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter, till exempel personnummer, när du skickar mejl.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?