Marknadsrapport fonder december "Den ekonomiska tillväxten har överraskat"

2023-12-11

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Efter tre månader med nedgångar steg globala aktier med hela 8 procent i november till följd av fallande räntor och ränteförväntningar i kombination med fortsatt starka tillväxtförväntningar. 

  • Tillväxten under 2023 blev betydligt starkare än väntat med en BNP-tillväxt för G7-länderna som justerades upp från noll till drygt 1,5 procent på tolv månader.

  • Räntorna faller och hela fem räntesänkningar prisas nu in under 2024
    – frågan är om dessa kan betraktas som försäkringssänkningar.

  • Anledningen till eventuella räntesänkningar under nästa år är avgörande för hur finansmarknaderna kommer att utvecklas under 2024.

Läs hela marknadsrapporten här


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?