Prövningsmöjligheter hos SPP

Här kan du läsa om dina prövningsmöjligheter hos SPP Pension & Försäkring AB. Vi hör av oss till dig inom fem dagar efter att vi fått ditt klagomål. Antingen med beslut eller med information om handläggningen.

Om vi inte kan tillmötesgå ett klagomål lämnar vi alltid en motivering till varför. Prövningen är kostnadsfri.

Steg 1 - Kontakta den handläggare, försäkringsrådgivare eller avdelning som handlagt ditt ärende eller vårt kundcenter och begär en prövning av ditt ärende 

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan reda ut eventuella missförstånd. Du kan även begära att ditt ärende ska prövas av ansvarig på avdelningen. Efter prövningen får du ett slutligt beslut från ansvarig handläggare eller avdelning.

Kundcenter når du på telefon 0771-533 533 eller via e-post.

Dataskyddsombud:
Vi har ett dataskyddsombud som övervakar att vår organisation följer dataskyddsförordningen. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Vårt dataskyddsombud heter Peter Sundström. Du kan nå honom genom att skriva till:
SPP, Dataskyddsombud 105 39 Stockholm eller skicka e-post till dataskyddsombud@spp.se.

Han gör konsekvensbedömningar som syftar till att förebygga risker. Vidare bedömer han eventuella personuppgiftsincidenter och är kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. 

Steg 2 - Du kan framföra ett klagomål och begära en prövning hos klagomålsansvarig

Du är välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige som säkerställer att du får ditt ärende prövat på ett objektivt och korrekt sätt.

Vår klagomålsansvarige heter Kajsa Åström. Du kommer i kontakt med henne på följande sätt:

 • E-post: klagomalsansvarig@spp.se
 • Postadress:
  Frisvar
  Klagomålsansvarig
  SPP
  Svarspost 20633516
  110 00 Stockholm
 • Telefon: 073-430 39 83

Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter, till exempel person- och kontonummer, när du skickar mejl.

Steg 3 - Du kan framföra ett klagomål och begära en ny prövning hos SPPs Försäkringsnämnd

Du kan begära att få ditt ärende prövat hos SPPs Försäkringsnämnd. De prövar bara ärenden när ansvarig avdelning fattat ett slutligt beslut. Prövningen utgår från innehållet i försäkringsavtalet.

Klagomålsansvarig är sekreterare i nämnden. Hon säkerställer att ditt ärende bereds på ett korrekt sätt. Ditt ärende föredras av nämndens sekreterare eller av tjänsteman inom vars ansvarsområde ärendet faller. Klagomålsansvarig har inte någon rösträtt i nämnden.

En begäran om prövning i nämnden ska vara skriftlig. Där anger du tydligt vad du vill få prövat. Begäran skickas till:

 • Postadress:
  Frisvar
  Klagomålsansvarig/SPP Försäkringsnämnd
  SPP
  Svarspost 20633516
  110 00 Stockholm

Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?