Så här använder vi dina personuppgifter

För SPP är din personliga integritet mycket viktig och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. 

I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd av dina personuppgifter följs. Hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt har vi sammanställt i en integritetspolicy. 


Var informationen användbar för dig