Samtalsstöd

Ökade kostnader för sjukfrånvaro är en stor utmaning för samhället och för arbetsgivare. Stöd i form av samtal kan vara en hjälp till ett friskare liv.

Fördelar med Samtalsstöd

Vissa sjukdomstillstånd går att förebygga om hjälp finns att få tidigt. Att prata med någon som har rätt kompetens och erfarenhet av att hantera olika problem och stressrelaterade frågor hjälper i många fall. 

Detta ingår:

  • Hjälp via telefon till Helpline dygnet runt under hela året
  • Samtal med terapeuter som har kompetens och erfarenhet och kan stötta vid privata och arbetsrelaterade problem och stressrelaterade frågor
  • Tillgång till en app med ett test om de egna hälsovanorna som leder vidare till olika hälsoprogram, till exempel Stressa mindre och Må bättre (tankar)
  • Chefsstöd ingår. Chefer har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Faktablad Samtalsstöd (SPP1335)


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?