Jenny Rundbladh

Jenny Rundbladh är SPPs vd och expert på allt som rör pensionsbranschen.

Hon är i grunden beteendevetare och även utbildad inom Management på Harvard – en unik kombination som speglas tydligt i hennes engagemang för ledarskap och värderingsdriven affärsutveckling.