Förändringar som påverkar tjänstepensionen 2023

Vid årsskiftet började flera nya regler gälla som på olika sätt påverkar pensionen. Den 1 januari 2023 höjdes pris- och inkomstbasbeloppen och den allmänna pensionsåldern.

Vid årsskiftet började flera nya regler gälla som på olika sätt påverkar pensionen. Den 1 januari 2023 höjdes pris- och inkomstbasbeloppen och den allmänna pensionsåldern.

Beroende på vilket pensionsavtal du tillhör så kan reglerna och villkoren se olika ut. Ett tips om du vill veta mer om hur just din pension kan komma att påverkas är att prata direkt med din chef eller pensionsrådgivare.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet för 2023 höjs till 74 300 kronor. Det påverkar till exempel vilka som har möjlighet att löneväxla, och hur mycket. Den som har legat nära gränsen på 8,07 inkomstbasbelopp kanske inte kommer att kunna löneväxla nästa år. Uttryckt som månadslön höjs gränsen från cirka 48 000 kronor till cirka 50 000 kronor, efter att summan för löneväxling har dragits från bruttolönen.

nkomstbasbeloppet påverkar också de olika steg som finns i många tjänstepensionsavtal. Det kan till exempel vara så att ni har 4,5% i avsättning till tjänstepensionen upp till det tak som finns för den allmänna pensionen, och högre avsättning över taket. Den gränsen kommer nu att bli högre, vilket leder till en lägre avsättning till tjänstepensionen för de med hög lön.

Pensionsåldern

2023 höjs också åldersgränserna för den allmänna pensionen, till exempel kommer du tidigast att kunna ta ut allmän pension från 63 år. Det är dock viktigt att förstå att det inte automatiskt påverkar tjänstepensionen. Det är avtalet som din arbetsgivare tecknar med pensionsbolaget som styr villkoren för din tjänstepension.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten

Alternativ ITP/tiotaggarlösning

Flera förändringar påverkar också dem som omfattas av kollektivavtalad ITP hos Alecta och som har valt alternativ ITP (så kallad tiotaggarlösning) med frilagd premie. Det gör att vi på SPP rekommenderar att använda en premietrappa i stället för frilagd premie.

Läs mer här