SPP rekommenderar premietrappa för Alternativ ITP

2022-12-12

Med anledning av att Alecta även 2023 fortsätter med premiereduktion av frilagd premie ser SPP inte längre att det är en trygg och hållbar pensionslösning.

Vi rekommenderar i stället att man som arbetsgivare använder sig av en premietrappa för sina anställda i Alternativ ITP.

Vid val om Alternativ ITP så har en del arbetsgivare och anställda gjort valet att välja frilagd premie att ligga till grund för premieinbetalningarna. I dessa fall lovar arbetsgivaren alltså att i framtiden ”kopiera” Alectas prissättning av ITP2.

Alectas hantering av eventuellt överskott medför att de från tid till annan rabatterar premien. Sådan rabatt påverkar den frilagda premien.

Enligt information från Alecta så fortsätter de med premiereduktion även under nästa år. Det påverkar försäkringar inom ITP2, hur stor premiesänkningen blir varierar från fall till fall. I genomsnitt sjunker ålderspensionspremien i ITP2 med 28 procent.

När effekterna av det höjda inkomstbasbeloppet och fribrevsuppräkning läggs till, blir den totala effekten att premien kan sjunka med 40 procent. Anställda som valt tiotaggarlösning med frilagd premie kan få lägre inbetalningar till sin pension. Störst blir effekten för de äldsta tiotaggarna. Tre av fyra tiotaggare över 60 år och var fjärde tiotaggare mellan 55 och 59 år kommer att få en frilagd premie nära noll vid årsskiftet enligt uppgift från Alecta.

Mot den bakgrunden avråder SPP från frilagd premie och rekommenderar en övergång till premietrappa.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?