Sparekonomen om utsikterna för börsåret 2023

Stigande räntor, energikris och krig. 2022 var ett år som präglades av oro på de finansiella marknaderna men vad kan vi vänta oss av 2023? Vår sparekonom har tittat in i spåkulan och delar med sig av sina tankar kring marknadsutsikterna under det kommande året.

Det kommer troligtvis dröja lång tid innan vi får se motsvarande uppgångar på börsen likt de vi fick uppleva 2021. Men samtidigt finns det några saker som talar för en något stabilare marknad under året. Det menar SPPs sparekonom Shoka Åhrman:

– När vi gick in i året fanns det en viss förväntan om en nedgång efter den kraftiga uppgången 2021, men det var nog ingen som kunde förutse det vi faktiskt fick uppleva, bland annat en invasion av Ukraina, energikris och skyhög inflation. Händelser som bidragit till en nedgång på över 20 procent på Stockholmsbörsen.

Årets händelser har bland annat inneburit att centralbankerna har behövt föra en stram penningpolitik för att minska inflationstrycket. Amerikanska centralbanken Federal Reserve och även den svenska Riksbanken har genomfört flera höjningar av styrräntan vilket påverkat aktiemarknaden negativt.

Fortsatt stor rörlighet att vänta

Shoka Åhrman konstaterar att räntehöjningarna troligtvis kommer att bli färre under 2023 vilket kan leda till en viss återhämtning på de finansiella marknaderna.

– Att höjningarna av räntorna varit så pass många och kraftiga under den senaste tiden är en av de saker som talar för att vi kan få se ett något mindre stökigt börsår 2023. Vi kommer förmodligen inte få se några räntesänkningar men inte heller lika många räntehöjningar. Vi kan vara nära en räntetopp, säger Shoka och fortsätter:

– Inflationstrycket kan bli mindre och råvarukostnaderna lägre. Men vi kommer sannolikt att få se en fortsatt volatil marknad även framöver och särskilt under de närmaste månaderna. Kriget väntas fortgå med en osäker omvärld även 2023, säger Shoka och understryker att vi inte ska vänta oss uppgångar på marknaden likt de vi sett tidigare:

– De senaste åren har vi sett kraftiga uppgångar vilket du som en långsiktig sparare sällan kan räkna med. Marknaden kan komma att återhämta sig något under året men det kommer sannolikt dröja innan den är tillbaka på liknande nivåer som 2021. 

Hennes rekommendation till sparare är att hålla fast vid den långsiktiga strategin.

Svårt att pricka in upp- och nedgångar

Som småsparare kan det vara lockande att försöka tajma upp- och nedgångar på aktiemarknaden, men det är enligt Shoka Åhrman ett mer eller mindre omöjligt uppdrag: 

– Se till att bygga en långsiktig portfölj där du väljer en fördelning mellan aktier och räntor som passar din sparhorisont och önskade risknivå. Se över ditt sparande med jämna mellanrum för att säkerställa att du känner dig bekväm med risken. Kom också ihåg att sparande handlar mycket om vana. Det kan därför vara klokt att, förutsatt att du har möjlighet, hålla i ditt sparande även under tider som är tuffare ekonomiskt, säger Shoka.

– Ett tips är att sätta av pengar löpande och regelbundet, till exempel genom att månadsspara i fonder. På så vis kommer du automatiskt köpa när marknaden rör sig både upp och ned, vilket ger dig möjlighet att sprida risken över tid.

Tänk på att investeringar i aktier och fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.

Shokas tips för ditt sparande 2023

1.Håll blicken vid horisonten

Mitt nyårslöfte i år är att göra små saker varje dag som tar mig i rätt riktning på lång sikt. Det här tänket försöker jag även använda när det gäller mina investeringar och sparmål. Oberoende av hur marknaden rör sig försöker jag hålla fast vid min långsiktiga strategi. Jag ser över mina placeringar inte varje dag, men med jämna mellanrum och anpassar risken om jag behöver det. Det är även mitt tips till dig.

2. Fortsätt spara!

Det kan vara bra att spara även under tider då du har sämre ekonomi (förutsatt att du har möjlighet). Framförallt är det viktigt att bygga upp en buffert för oförutsedda händelser. Genom att avsätta pengar löpande, exempelvis i ett månadssparande i fonder, kan du köpa i både upp och nedgång, och sprida dina risker över tid.

3.Glöm inte framtidslönen

Nu efter årsskiftet kan det vara ett bra tillfälle att se över ditt långsiktiga sparande till pensionen. Har du haft flera arbetsgivare under karriären kan det till exempel vara intressant att undersöka möjligheten att samla dina olika pensioner hos ett och samma pensionsbolag. Förutom att du får en bättre överblick genom att samla din pension, kan du ofta sänka dina avgifter. I slutändan kan det göra stor skillnad för framtidslönen.

Här kan du läsa mer om att samla pensionen.

4. Sprid dina risker

Du har säkert hört det förr men ett bra sätt att undvika att sätta hjärtat i halsgropen vid plötsliga marknadsrörelser är att sprida riskerna. Se till att du har en bra balans av olika tillgångsslag i sparportföljen, och att du inte har en alltför stor exponering mot enskilda branscher och regioner. Grundregeln är att aldrig ha sparande som du behöver inom en snar framtid på börsen. Genom att se över ditt sparande då och då, och anpassa risken efter när du behöver pengarna, blir det lättare att behålla lugnet när osäkerheten på marknaden tilltar.

5. Tajma inte

Beteendeekonomin visar att vi människor till stor del låter våra känslor ligga till grund för besluten som vi fattar kring våra investeringar. Som sparare kan det vara bra att komma ihåg att det är mer eller mindre omöjligt att tajma marknaden genom att pricka in toppar och dalar. Försök att undvika att falla in i flockbeteende genom att basera dina investeringsval på hur andra agerar eller olika topplistor.