Hållbarhetsbibliotek​

Här kan du ta del av de hållbarhetsuppgifter som enligt EU-lag ska redovisas för att öka transparens och jämförbarhet. Här finns även rapporter över koldioxidavtryck och exkluderade bolag i intern förvaltning samt annan hållbarhetsdokumentation.