Marknadsläge fonder februari

2023-02-08

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier steg med 7 procent i januari. Avtagande oro för recession till följd av starkare makrotal i euroområdet samt återöppningen i Kina bidrog till uppgången. Även om en kommande recession nu förväntas dröja kommer dock recessionsoron troligtvis att komma tillbaka.

– Avtagande oro för recession till följd av låga gaspriser samt återöppningen i
Kina bidrar till en spirande optimism.

– Oron för recession kommer dock sannolikt inte att försvinna så länge vi befinner oss i den sencykliska konjunkturfasen.

– En fortsatt stark arbetsmarknad är ett av huvudargumenten för de som tror
på en så kallad mjuklandning.

Läs hela marknadsrapporten här


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?