Du bestämmer, din arbetsgivare betalar

Det är din arbetsgivare som betalar för din Avtalspension PA 03, men du bestämmer vem som ska förvalta dina pengar. Hur du väljer, eller inte väljer, kan innebära en skillnad på många tusenlappar i pension. Läs nedan hur du väljer SPP för din avtalspension.


Du kan välja mellan två olika sparformer för dina pensionspengar:

Fondförsäkring >>SPP Bygga och Leva - smart entrélösning

  • Dina pengar placeras i en smart entrélösning till låg fondförvaltningsavgift
  • Passar hela livet - din avtalspension placeras med hänsyn till din ålder
  • Låga fondförvaltningsavgifter på de fonder du kan välja för Avtalspension PA 03

Väljer du fondförsäkring placeras dina pengar i vår entrélösning Bygga och Leva . En kombination av två fonder som anpassats med hänsyn till din ålder. Fondlösningen har en av marknadens lägsta fondförvaltningsavgifter och är godkänd enligt SPPs standard för ansvarsfulla investeringar.

Om du vill byta fonder kan du göra det så snart du fått ditt försäkringsbevis. SPP har flera fonder som är särskilt utvalda och rabatterade för just Avtalspension PA 03. I utbudet finns såväl SPPs egna fonder som fonder från andra ledande förvaltare i Sverige och utomlands. Du kan välja att placera i upp till tio fonder i din försäkring. Byta fonder kan du göra när och hur ofta du vill, utan avgift eller kapitalvinstskatt. Enklast är att använda vår kostnadsfria Internettjänst.

Traditionell försäkring >>Traditionell försäkring med garanterad ränta

För dig som vill ha trygghet när det gäller dina pensionspengar passar en försäkring med traditionell förvaltning. Dina pengar växer stadigt med en garanterad ränta, samtidigt som du har chans till en högre avkastning om våra investeringar går bra.


 
Fördjupad information >>


Premien för Avtalspension PA 03 individuell ålderspension motsvarar 2,5 procent av utbetald lön. Den betalas av din arbetsgivare från det att du fyller 23 år.

  • Du börjar tjäna in den individuella ålderspensionen när du fyller 23 år. Första gången du väljer får du information och valblankett från valcentralen, Statens Tjänstepensionsverk, SPV.
  • Om du inte gör något aktivt val, hamnar dina pengar hos Kåpan pensioner försäkringsförening i en traditionell försäkring.
  • Har du gjort ett val tidigare, och är nöjd med det, behöver du inte göra någonting.

Välj återbetalningsskydd om du har familj

Om du avlider före 65 års ålder, utbetalas pension i form av återbetalningsskydd till dina förmånstagare (till exempel make/maka och barn) i fem års tid. Återbetalningsskyddet gäller även under de första 5 - 20 åren under utbetalningstiden. Det är du själv som väljer hur lång tid.


Huvudkontor • 105 39 Stockholm
Besöksadress • Vasagatan 10
Varumottagning • Klarafaret 1
Växel • 08-451 70 00