Utbetalning av tjänstepension KAP-KL

Du som är eller har varit kommunalt anställd kan ha rätt till kommunal tjänstepension
KAP-KL. Här kan du läsa vilka olika typer av förmåner du kan ha rätt till. Du får också veta när och hur du kan ta ut de olika delarna.


Vad består den kommunala tjänstepensionen av och när betalas den ut?

Du kan ha rätt till tre olika delar av kommunal tjänstepension KAP-KL - Avgiftsbestämd ålderspension, Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och Förmånsbestämd ålderspension. Vad du har rätt till styrs bland annat av när du varit anställd och storleken på din inkomst.Avgiftsbestämd ålderspension

Du kan tidigast ta ut din avgiftsbestämda ålderspension från 55 år.

Har du frågor om utbetalning av förmånen kontaktar du det försäkringsbolag du valt.  Om du inte vet vilket försäkringsbolag du har valt kan du kontakta valcentralen  Electum som kan ge dig upplysning om ditt val.

Har du valt SPP – hittar du upplysningar här om hur du går till väga för att ta ut den avgiftsbestämda ålderspensionen.Förmånsbestämd ålderspension

Arbetstagare med en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kan även ha rätt till förmånsbestämd ålderspension. Du kan tidigast ta ut den från den månad du fyller 61 år och senast månaden efter du fyller 67 år.

Pensionen utbetalas livsvarigt – varje månad livet ut. Du väljer om uttaget ska vara helt eller delvis (partiellt).Intjänad pensionsrätt 1997-12-31

Om du varit anställd under perioden 1997-12-31–1998-07-01 kan du ha rätt till Intjänad pensionsrätt.

Du kan tidigast ta ut förmånen från den månad du fyller 61 år och senast månaden efter du fyller 67 år.

Du kan välja under hur lång tid du vill ta ut att ta ut den intjänade pensionsrätten. Välj något av följande:

  • livsvarigt uttag – varje månad livet ut
  • temporärt uttag – under en kortare period, tidigast från 61 år till och med 65 år.

Det finns möjlighet att välja i hur stor omfattning du vill ta ut förmånen  –  antingen helt eller delvis (partiellt) uttag.

Läs mer om förmåner i KAP-KL här.Huvudkontor • 105 39 Stockholm
Besöksadress • Vasagatan 10
Varumottagning • Klarafaret 1
Växel • 08-451 70 00