När du går i pension

Privatanställd - ITP-plan

Pensionsåldern är normalt 65 år.

Om du tillhör ITP1 kan du påbörja ditt pensionsuttag när du vill efter 55 års ålder. Du kan välja att ta ut pensionen livsvarigt eller temporärt, dock under minst fem år.

Om du omfattas av ITP2 är ITPs ålderspension livsvarig. Du kan dock välja att ta ut den på kortare tid, dock under minst fem år. ITPK kan du ta ut temporärt, i vissa fall även på kortare tid än fem år.

I ITP2 kan du ta ut din pension i förtid redan från 55 års ålder. Om du väntar till 62 år finns en särskild fördel som innebar att du får tillgodogöra dig premier fram till ordinarie pensionsålder fast att ingen arbetsgivare betalar för dig. En förutsättning för att få denna förmån är dock att du avgår ur tjänst i pensioneringssyfte och därefter inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Du kan även skjuta upp pensionsuttaget och därmed få en högre pension.


Privatanställd arbetsgivare - Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO betalas normalt ut från pensionsåldern 65 år och så länge du lever. Du kan välja att istället ta ut den temporärt, dock inte under kortare tid än fem år.

Du kan ta ut pension redan från 55 års ålder.

Anställd i kommun / landsting - KAP-KL

Pensionsåldern är 65 år.

Du måste ansöka om pension minst tre månader innan du tänkt gå i pension, enligt arbetsgivarens anvisningar. Du kan ta ut pensionen tidigast från 61 års ålder och senast vid 67 års ålder. Pensionen blir lägre om du går i pension tidigt och högre om du väntar med att ta ut den.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen betalas ut enligt de försäkringsvillkor som gäller för det av dig valda försäkringsbolaget. SPPs Försäkringsvillkor för KAP-KL. (288kB)


Anställd i kommunalt bolag - PA-KFS

Pensionsåldern är normalt 65 år.

Begäran om pensionsutbetalning ska lämnas till arbetsgivaren tre månader i förväg. Du kan gå i pension från 61 års ålder, men kan även skjuta upp uttaget till 70. Pensionen blir lägre om du går i pension tidigt och högre om du väntar med att ta ut den. Vissa delar kan av pensionen kan tas ut från en tidigare ålder än 61 år.

Statligt anställd - PA 03

Pensionsåldern är normalt 65 år.

Det är möjligt att ta ut pension i förtid från 61 års ålder eller att skjuta upp pensionstuttaget. Pensionen blir lägre om du går i pension tidigt och högre om du väntar med att ta ut den.

Den individuella ålderspensionen, såväl som den kompletterande ålderspensionen, betalas ut enligt de försäkringsvillkor som gäller för det av dig valda försäkringsbolaget respektive för försäkringsföreningen Kåpan.

SPPs försärkingsvillkor för PA03, gäller från och med 2011-01-01. (270kB)

SPPs försäkringsvillkor för PA03, gäller till och med 2010-12-31 (272kB)


Bankanställd - BTP

Pensionsåldern är normalt 65 år.

BTPs ålderspension är livsvarig. BTPK kan tas ut temporärt dock inte under kortare tid än sex månader. Det finns möjlighet att göra ett förtida pensionsuttag från 61 års ålder. Det ger en pension före 65 år med reduktion för varje månad som pensionen tas ut i förtid. Pensionen efter 65 år reduceras på grund av det förtida pensionsuttaget.

Du kan även skjuta upp pensionsuttaget och därmed få en högre pension.

Försäkringsanställd - FTP

Pensionsåldern är normalt 65 år.

Om du tillhör FTP1 kan du påbörja ditt pensionsuttag när du vill efter 55 års ålder. Du kan välja att ta ut pensionen livsvarigt eller temporärt, dock under minst fem år.

Om du omfattas av FTP2 är FTPs ålderspension livsvarig. Du kan dock välja att ta ut den på kortare tid, dock under minst fem år. FTPK kan du ta ut temporärt, dock under minst fem år.

Om du är född 1955 och tidigare och omfattas av FTP2 har du möjlighet att avgå i förtid med pension efter 62 år. Du får då en pension före 65 år med reduktion för varje månad som pensionen tas ut i förtid. Du har dock tillsammans med dina arbetsgivare möjlighet att komma överens om en nivå på pension före 65 år som överstiger det som är standard enligt FTP-planen. Pensionen efter 65 år kan komma att reduceras på grund av det förtida uttaget.

Om du omfattas av FTP2 och är född 1956 eller senare gäller särskilda regler för förtida uttag. Om du väntar till 62 år finns en särskild fördel - du får tillgodogöra dig premier fram till ordinarie pensionsålder fastän ingen arbetsgivare betalar för dig. En förutsättning för att få denna förmån är dock att du avgår ur tjänst i pensioneringssyfte och därefter inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Du kan även skjuta upp pensionsuttaget och därmed få en högre pension.


Läs mer om Tjänste- och Avtalspension


Huvudkontor • 105 39 Stockholm
Besöksadress • Vasagatan 10
Varumottagning • Klarafaret 1
Växel • 08-451 70 00
Copyright SPP • Information om behandling av personupplysningar och cookies