Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Mer om PLUSkapital (Kapitalförsäkring)

Spara till dig själv, barnen eller någon annan.

Att spara i vår kapitalförsäkring är ett enkelt sätt att ta kontroll över ditt sparande – och framtida utbetalningar. Om du exempelvis sparar till omyndiga barn eller barnbarn kanske du inte vill att de per automatik ska få fri tillgång till sina sparpengar på 18-årsdagen, vilket de får med vanligt sparkonto i deras namn. Med PLUSkapital kan du reglera utbetalningen till "rätt tidpunkt" i ditt liv – och i andras.

Du kan också styra över utbetalningarnas intervaller – allt från en engångssumma till utbetalning varje månad.

Välj bland noggrant utvalda fonder

Eftersom pengarna placeras i fonder finns större möjlighet till högre avkastning än om du har ett vanligt sparkonto. Välj mellan ett 80-tal noggrant utvalda och prisbelönta fonder. Du kan hur ofta du vill avgiftsfritt byta fonder.  

SPP arbetar aktivt med hållbara investeringar och har många år i rad blivit utsett till Sveriges bästa fondförsäkringsbolag. I en värld med växande befolkning och begränsade resurser ställs allt högre krav på näringslivet att anpassa sig till en ny verklighet, där råvaror blir dyrare. De bolag som tar resurseffektivitet och hållbarhet på allvar kommer att ha betydande fördelar framför sina konkurrenter. Det är här vi finner framtidens vinnare.

Genom att placera i dessa har våra kunder större chans till bättre avkastning och pension.

Låt våra experter hjälpa dig

Vill du inte göra dina fondplaceringar själv kan du spara i våra mix-fonder. Du väljer själv utifrån sparhorisont, det vill säga hur länge du har för avsikt att spara, och riskprofil bland våra färdiga paket: Mix 20, Mix 50, Mix 80 och Mix 100.

Mix 20 innebär lägst risk och Mix 100 innebär högst risk.

Byt fonder kostnadsfritt

PLUSkapital är en smart sparform för dig som vill investera i fonder utan att behöva deklarera eller betala för enskilda transaktioner. Du behöver alltså inte bekymra dig om att skatta för vinster. I stället betalar du en schablonskatt på årsbasis, baserad på förväntad avkastning. Det kallas för avkastningsskatt.

Inbetalningar

Välj om du vill sätta in ett engångsbelopp eller om du vill göra månadsinbetalningar via autogiro. Du kan göra uppehåll eller ändra beloppet i din månadsinbetalning när du vill.

 • För PLUSkapital som tecknas digitalt på spp.se är lägsta månadsbelopp via autogiro 300 kronor. Det finns inget lägsta belopp för engångsinbetalning.

Flexibel utbetalning

Välj utbetalning som ett engångsbelopp eller månadsvis utbetalning i upp till 20 år. Omkring tre månader innan den tidpunkt du valt för start av utbetalning skickar vi ut en blankett där du anger hur du vill ha din utbetalning. Där kan du också ange om du vill skjuta upp din utbetalning. 

Återköp

När du haft din kaptialförsäkring i minst ett år har du rätt att ta ut pengarna genom återköp. Om du har startat sparande digitalt på spp.se tas ingen avgift ut vid återköp.

Återbetalningssskydd vid dödsfall

I vår kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd. Det innebär att 101 procent av försäkringskapitalet betalas ut om den försäkrade avlider inom försäkringsperioden.

Den, eller de, du valt som mottagare till utbetalningarna om du avlider under den tid som du har försäkringen kallas för förmånstagare. Det är alltid den som äger försäkringen (försäkringstagaren) som bestämmer vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Generellt är det följande som gäller, i fallande ordning:

 1. Make/maka/sambo/registrerad partner
 2. Arvsberättigade barn
 3. Arvingar

Du kan när som helst ändra det här och du kan självklart också sätta någon helt annan än ovanstående som förmånstagare.

Avgifter och skatter 

Avgifter

Du betalar ingen fast avgift eller kapitalavgift när du tecknar PLUSkapital digitalt på spp.se.

Fondförvaltningsavgift tas ut av respektive fondförvaltare för förvaltningen av fonden. Avgiften är inräknad i fondkursen och varierar beroende på vilka fonder inom SPPs fondutbud som väljs, mellan 0,1 och 2,0 procent. Det kostar inget att byta fonder.

För det extra försäkringsskydd på 1 procent som finns i PLUSkapital tar SPP ut en riskpremie genom inlösen av fondandelar.

SPP har rätt att ändra sina avgifter och kostnader.

Skatteregler 

Avkastningsskatt är en statlig schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är SPP som tar ut avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket.

Så här räknas avkastningsskatten fram

Avkastningsskatten för kapitalförsäkring är 30 procent på ett framräknat skatteunderlag som fastställs enligt nedan.

Skatteunderlaget är lika med ett kapitalunderlag multiplicerat med det högsta av:

 • statslåneräntan den 30 november föregående år ökad med 1,0 procent (0,75 procent för 2017), eller 
 • 1,25 procent.

Kapitalunderlaget är lika med totalen av:

 • värdet av försäkringskapitalet vid årets början
 • inbetalningar som gjorts under januari-juni
 • halva värdet av inbetalningar gjorda under juli-december.

Räkneexempel för år 2018

Kapitalunderlag

 • Försäkringskapitalets värde 1 januari 2018: 100 000 kr
 • Inbetalningar under januari-juni 2018: 50 000 kr
 • Inbetalningar under juli-december 2018: 50 000 kr (ska medräknas till 50 procent)

Kapitalunderlaget blir då: 100 000 + 50 000 + 25 000 = 175 000 kr

Statslåneräntan

Är fastställd till 0,49 procent per den 30 november 2017. Kapitalunderlaget multipliceras med 0,49 + 1 = 1,49 procent eftersom det är högre än 1,25 procent.

Skatteunderlag

Skatteunderlaget blir då 175 000 * (0,49 procent + 1) = 2 607,50 kr

Avkastningsskatt för år 2018

2 607,50 * 30 procent = 782 kr

I detta fall tar SPP 782 kr från försäkringskapitalet och betalar in det till Skatteverket.


Gillar du den här sidan?