Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Mer om PLUSkapital (Kapitalförsäkring)

Spara till dig själv, barnen eller någon annan.

Teckna PLUSkapital

Att spara i vår kapitalförsäkring är ett enkelt sätt att ta kontroll över ditt sparande – och framtida utbetalningar. Om du exempelvis sparar till omyndiga barn eller barnbarn kanske du inte vill att de per automatik ska få fri tillgång till sina sparpengar på 18-årsdagen, vilket de får med vanligt sparkonto i deras namn. Med PLUSkapital kan du reglera utbetalningen till "rätt tidpunkt" i ditt liv – och i andras.

Du kan också styra över utbetalningarnas intervaller – allt från en engångssumma till utbetalning varje månad.

Välj bland noggrant utvalda fonder

Eftersom pengarna placeras i fonder finns större möjlighet till högre avkastning än om du har ett vanligt sparkonto. Välj mellan ett 80-tal noggrant utvalda och prisbelönta fonder. Du kan hur ofta du vill avgiftsfritt byta fonder.  

SPP arbetar aktivt med hållbara investeringar och har många år i rad blivit utsett till Sveriges bästa fondförsäkringsbolag. I en värld med växande befolkning och begränsade resurser ställs allt högre krav på näringslivet att anpassa sig till en ny verklighet, där råvaror blir dyrare. De bolag som tar resurseffektivitet och hållbarhet på allvar kommer att ha betydande fördelar framför sina konkurrenter. Det är här vi finner framtidens vinnare.

Genom att placera i dessa har våra kunder större chans till bättre avkastning och pension.

Låt våra experter hjälpa dig

Vill du inte göra dina fondplaceringar själv kan du spara i våra mix-fonder. Du väljer själv utifrån sparhorisont, det vill säga hur länge du har för avsikt att spara, och riskprofil bland våra färdiga paket: Mix 20, Mix 50, Mix 80 och Mix 100.

Mix 20 innebär lägst risk och Mix 100 innebär högst risk.

Byt fonder kostnadsfritt

PLUSkapital är en smart sparform för dig som vill investera i fonder utan att behöva deklarera eller betala för enskilda transaktioner. Du behöver alltså inte bekymra dig om att skatta för vinster. I stället betalar du en schablonskatt på årsbasis, baserad på förväntad avkastning. Det kallas för avkastningsskatt.

Inbetalningar

Välj om du vill sätta in ett engångsbelopp eller om du vill göra månadsinbetalningar via autogiro. Du kan göra uppehåll eller ändra beloppet i din månadsinbetalning när du vill.

  • Lägsta belopp engångsinbetalning: 6 000 kronor
  • Lägsta månatliga belopp: 500 kronor
  • För försäkring som tecknas digitalt via spp.se är lägsta månadspremie 300 kr. Då finns inget lägsta belopp för engångsinbetalning

Utbetalningar

Välj utbetalning som ett engångsbelopp eller månadsvis utbetalning i upp till 20 år. Omkring tre månader innan den valda tidpunkten för start av utbetalning skickar vi ut en blankett där du anger hur du vill ha din utbetalning. Där kan du också ange om du vill skjuta upp din utbetalning. 

Återköp

Din kapitalförsäkring kan återköpas från och med ett år från tecknandet. Återköp under de fem första åren från tecknandet är belagt med en avgift. Avgiften tas om återköpet gör under de 5 första åren av försäkringstiden.

Återköpsavgift: 1 % av det återköpta kapitalet.

För försäkringsavtal tecknade digitalt är återköpsavgiften 0 kr.

Återbetalningssskydd vid dödsfall

I vår kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd. Det innebär att 101 % av försäkringskapitalet betalas ut om den försäkrade avlider inom försäkringsperioden. För återbetalningsskyddet betalar du en så kallad riskkostnad.

Den, eller de, du valt som mottagare till utbetalningarna om du avlider under den tid som du har försäkringen kallas för förmånstagare. Det är alltid den som äger försäkringen (försäkringstagaren) som bestämmer vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Generellt är det följande som gäller, i fallande ordning:

  1. Make, maka, sambo, registrerad partner
  2. Barn
  3. Arvingar

Du kan när om helst ändra det här och du kan självklart också sätta någon helt annan än ovanstående som förmånstagare.

Avgifter och skatter

För PLUSkapital betalar du en fast avgift på 240 kr per år och en kapitalavgift på 0,45 procent årligen. För det extra försäkringsskydd som finns i PLUSkapital tar SPP ut en riskpremie. Uttag av kapitalavgift och riskpremie sker genom inlösen av fondandelar. För försäkring som tecknas digitalt via spp.se så tas ingen fast avgift eller kapitalavgift ut.

Respektive fondförvaltare tar ut en avgift för förvaltningen av fonden. Denna avgift är inräknad i fondkursen och varierar beroende på vilka fonder inom SPPs fondutbud som väljs, mellan 0,1 och 2,0 procent. Det kostar inget att byta fonder. SPP har rätt att ändra sina avgifter och kostnader.

Skatteregler

Avkastningsskatten baseras på kapitalförsäkringens värde vid årets början. Dessutom räknar man med värdet av de insättningar du gör under första delen av året men bara 50 procent av värdet av insättningarna som sker under årets andra del. (Eftersom du under den perioden har kortare tid på dig att få avkastning på dina pengar.) Summan av detta utgör ditt kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 % (högst av statslåneräntan 30 november föregående år, 2016,+0,75 % eller 1,25 %) och beskattas med 30 %.

Statslåneräntan 30 november året före är 0,27 %.

Så beräknas skatten

Försäkringskapitalet 1 januari 2016: 100 000 kr. Inbetalningar: -första halvåret år 2016 till 40 000 kr -andra halvåret år 2016 till 40 000 kr.

(Enligt regelverk som gäller from 1:a januari 2016 ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter, dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.)

Skattesatsen är 30 %. Avkastningsskatten blir då: (100 000 + 40 000 + ½(40 000)) * 1,25 % * 30 % =600 kr.

Teckna PLUSkapital


Gillar du den här sidan?