Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Mer om våra typkunder

För att ge en förståelse för hur placering och avkastning i Sparande med garanti kan se ut har vi tagit fram två typkunder.

Individuellt anpassade placeringar

Sparande med garanti ger en individuellt anpassad placering och skiljer sig därför åt från kund till kund. Placeringen anpassas efter ålder, vald utbetalningstid och tidigare utveckling av sparandet.

För att ge en förståelse för hur placering och avkastning i Sparande med garanti kan se ut har vi tagit fram två typkunder - en för de som arbetar och en för de som går i pension. Typkunden som arbetar kallar vi Arbetsliv och är under 60 år. Den andra typkunden kallar vi Pension och är 65 år med en livsvarig utbetalning. Den som vill se hur sin egen placering ser ut kan logga in på spp.se, där finns även avkastningen i årsbeskedet. 

Avkastning

För att illustrera avkastningen i Sparande med garanti följer här två tabeller som visar avkastning för typkund Arbetsliv respektive typkund Pension. Observera att detta bara är exempel.

Avkastning per månad sedan årsskiftet 2017-01-01
Arbetsliv Pension
T.o.m december 11,1% 6,5%
T.o.m. november 10,5% 6,3%
T.o.m. oktober 10,4% 6,0%
T.o.m. september  8,5% 4,8%
T.o.m. augusti 7,3% 4,3%
T.o.m. juli 6,5% 3,7%
T.o.m juni 6,0% 3,4%
T.o.m. maj 6,6% 4,0%
T.o.m. april 5,2% 3,0%
T.o.m. mars 3,5% 2,0%
T.o.m. februari 2,8% 1,6%
T.o.m. januari 0,5% 0,0%

Exempel på avkastning per 2017-12-31

Genomsnittlig avkastning 
Tidsperiod Arbetsliv Pension
2016 8,9% 6,9%
3 år (2014-2016) 12,0% 8,7%
5 år (2012-2016) 11,7% 8,1%

Placering för typkund Arbetsliv

Under arbetslivet placeras 50-60 procent av försäkringskapitalet i aktier och resterande del, 40-50 procent, i räntebärande instrument och fastigheter. Översatt till våra placeringsportföljer blir det så här:

  • 40 procent i Tillväxt
  • 35 procent i Stabil
  • 25 procent i Trygg

Placering för typkund Pension

För den som är 65 år och har livsvarig utbetalning blir placeringen av försäkringskapitalet istället runt 30 procent i aktier och 70 procent i räntebärande instrument och fastigheter. Översatt till våra placeringsportföljer blir detta:

  • 20 procent i Tillväxt
  • 55 procent i Stabil
  • 25 procent i Trygg

Värdeutveckling

Den senaste värdeutvecklingen och mer detaljerad information om placeringsportföljerna Tillväxt, Trygg och Stabil samt vår portfölj för förmånsbestämda försäkringarna ITP, BTP, FTP och PTP hittar du här.

Värdeutveckling och innehav


Gillar du den här sidan?