Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Mer om våra typkunder

Sparande med garanti ger en individuellt anpassad placering och skiljer sig därför åt från kund till kund. Placeringen anpassas efter ålder, vald utbetalningstid och tidigare utveckling av sparandet.

För att ge en förståelse för hur placering och avkastning kan se ut har vi tagit fram två typkunder.

Typkund Arbetsliv

Typkunden som arbetar kallar vi Arbetsliv och är under 60 år. 
50-60 procent av försäkringskapitalet placeras i aktier och resterande del, 40-50 procent, i räntebärande instrument och fastigheter. Översatt till våra placeringsportföljer blir det:

•40 procent i Tillväxt
•35 procent i Stabil
•25 procent i Trygg

Typkund Pension

Typkunden vi kallar Pension är 65 år med en livsvarig utbetalning.
Placeringen av försäkringskapitalet blir runt 30 procent i aktier och 70 procent i räntebärande instrument och fastigheter. Översatt till våra placeringsportföljer blir det:

•20 procent i Tillväxt
•50 procent i Stabil
•30 procent i Trygg

Den som vill se hur sin egen placering ser ut kan logga in på spp.se, där finns även avkastningen i årsbeskedet.

Avkastning

För att illustrera avkastningen i Sparande med garanti följer här två tabeller som visar avkastning för typkund Arbetsliv respektive typkund Pension. Observera att detta bara är exempel.

Avkastning sedan årsskiftet 2020-01-01

(Vid årsskiftet ändrades viktningen för typkund Pension. Den Trygga portföljen ökades från 25% till 30% och den Stabila portföljen minskades från 55% till 50%.)

  Arbetsliv Pension
T.o.m september 2,8% 2,7%
T.o.m augusti 2,7% 2,4%
T.o.m juli 0,6% 1,4%
T.o.m juni -1,5% 0,3%
T.o.m maj -3,4% -1,1%
T.o.m april -5,5% -2,3%
T.o.m mars -10,2% -5,0%
T.o.m februari -2,5% -0,3%
T.o.m januari 0,4% 0,7%
Genomsnittlig avkastning 
Tidsperiod Arbetsliv Pension
2019 16,5% 9,4%
2018 -3,1% -0,5%
2017 11,1% 6,5%
2016 8,9% 6,9%
3 år (2017-2019) 7,8% 5,1%
5 år (2015-2019) 7,3% 4,9%

Värdeutveckling

Den senaste värdeutvecklingen och mer detaljerad information om placeringsportföljerna Tillväxt, Trygg och Stabil samt vår portfölj för förmånsbestämda försäkringarna ITP, BTP, FTP och PTP hittar du här.

Värdeutveckling och innehav


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?