Välkommen till Kundcenter

Kundcenter

Hur kan vi hjälpa just dig? Vi på Kundcenter kan svara på det mesta som rör ditt pensionssparande och skulle du önska rådgivning hjälper vi såklart till med det. Här nedan kan du se våra vanligaste frågor just nu – klicka på plustecknet för att läsa svaret.

Välkommen att kontakta oss!

Vanligaste frågorna just nu


Det finns två sätt att komma åt din e-brevlåda. Antingen genom att klicka på den gröna ikonen som dyker upp när du loggat in och befinner dig på "Min översikt hos SPP", se bild nedan.

E-brevlådan via den gröna ikonen på Mina översikt

Eller genom att närsomhelst klicka på huvudmenyn och sedan "Min e-brevlåda".

 

Under 2016 är vårt mål att vi ska sluta med postala utskick. Du som är kund kan istället hitta de utskick vi gör i din e-brevlåda som du hittar inloggat på spp.se. När ett nytt utskick finns att läsa i e-brevlådan får du antingen ett sms eller ett e-postmeddelande som uppmanar dig att logga in på spp.se. För att ändra inställningar för meddelandesätt kan du antingen logga in och ändra under "Min profil" eller kontakta oss.

Det meddelande som du fått är endast information. För att hitta årsbeskedet loggar du in på spp.se. Du loggar in med antingen bank-ID, mobilt-bankID eller med användarnamn och lösenord. För att få hem ett användarnamn och lösenord kan du antingen beställa ett själv enligt bilden nedan eller kontakta oss.

Om du vill avsluta ditt autogiro gör du det här. För att inga sparbelopp ska dras i janauri (2016) måste du avsluta ditt autogiro senast 7 december.

Om du bor utomlands behöver vi varje år få veta om du lever och därmed har rätt till pension från oss. Vi sammarbetar med Pensionsmyndigheten som inhämtar levnadsintyg. Detta innebär att flertalet av våra kunder inte kommer få en begäran om levnadsintyg per post som vi tidigare har skickat ut varje höst.

Vissa av våra kunder kommer ändå att få ett levnadsintyg. Om du är en av dem är det viktigt att du fyller i och skickar tillbaka det till oss. Har du redan fyllt i ett intyg från en annan pensionsutbetalare går det självklart bra att skicka oss en kopia på det. Om vi inte får levnadsintyget innan 4 januari 2016 kommer utbetalningarna i från oss att stoppas.

För att meddela oss hur du vill ha din pension utbetald behöver vi få in en blankett med din underskrift. Utbetalningsblanketter skickas ut av oss cirka 4 månader innan avsatt pensionsålder (går inte att hitta på internettjänsten), den blanketten behöver vara oss tillhanda senast den 15:e månaden innan utbetalningsmånaden.

Förändringar gällande utbetalningstiden påverkar inte din familjepension/efterlevandepension varken innan utbetalningen startat eller under utbetalningstiden. Familjepensionen är en separat del som betalas ut till förmånstagare vid dödsfall, då skickas information ut till förmånstagare per automatik.

Som standard drar vi 30 procent i skatt på utbetalningar. Om du vill har mer än 30 procent i skatt så kan du meddela oss det via telefon, e-post eller uppge det på blanketten inför utbetalning.

Om det är så att vi är din huvudsakliga inkomstkälla (innebär att din största inkomst kommer från SPP) så meddelar Skatteverket oss om vilken tabellskatt som ska dras på dina utbetalningar.

För att ändra ditt skatteavdrag på dina utbetalningar vänligen meddela oss på Kundcenter.

Vi betalar ut den 25:e varje månad, om den 25:e inträffar på en röd dag eller en helgdag betalar vi ut dagen innan.

Cirka 4 månader innan du fyller 65 år skickar vi hem blanketter till dig, per automatik, där du får ta ställning till hur du vill ha din pension utbetald. Du kan även välja att skjuta upp på din utbetalning ifall du inte vill ha din pension utbetald från 65. Dessa blanketter måste du svara på senast den 15:e månaden innan du fyller 65 år. Om vi inte får något svar så påbörjas utbetalningarna per automatik och det kan då försvåra dina möjligheter för att göra några ändringar.

För att se över när din pension är beräknad att betalas ut kan du antingen logga in på spp.se (www.spp.se/internettjanst) eller kontakta oss för att få veta vad du har för möjligheter. 

Pensionsförsäkringar kan generellt betalas ut från 55 års ålder, men det kan variera beroende på avtalsområde. Vill du starta din pensionsutbetalning före ordinarie pensionsålder ber vi dig kontakta oss per telefon två till tre månader innan önskat startdatum.

Vill du avsluta ditt autogiro till din privata pensionsförsäkring gör du det enkelt via din banks internettjänst genom att avsluta ditt autogiromedgivande.

Du kan alternativt använda vår blankett "Avslut av autogiro" om du vill avsluta ditt månadssparande. Du hittar blanketten här: http://spp.se/sparaprivat

Om du avslutat ditt sparande är den enda förändringen att inga fler inbetalningar gör till pensionen. För dig som sparar i en fondförsäkring fortsätter ditt sparande att förvaltas i de fonder du valt och du kan när som helst logga in och ändra fonder via spp.se.

För dig som sparar i en traditionell försäkring fortsätter ditt sparande att förvaltas till en garanterad ränta. Du har fortsatt möjlighet att byta förvaltningsform till fondförsäkring via spp.se/byte

Om du loggar in på vår Internettjänst (www.spp.se/internettjanst) kan du se information om dina kommande utbetalningar cirka 1-2 dagar innan utbetalningen ska ske. Vi skickar per post en utbetalningsspecifikation inför första utbetalningen.

Om du har en fondförvaltning så säljer vi av fondandelar runt den 15:e varje månad, detta kan du se under fondtransaktioner under rubriken "Sålt för utbetalning".

Du kan ändra kontonummer inför utbetalning genom att logga in på vår Internettjänst (www.spp.se/internettjanst) med e-legitimation i form av Bank-ID eller Mobilt Bank-ID. Om du inte har tillgång till detta kan du även göra detta via blankett, vänligen kontakta vårt Kundcenter per telefon eller e-post för att få hjälp med detta.

Skydd för efterlevande, eller återbetalningsskydd och efterlevandeskydd som det också kallas, fungerar olika beroende på vilken typ av pensionsförsäkring du har. Generellt innebär det att din pension tillfaller dina förmånstagare när du avlider, har du inget skydd för efterlevande tillfaller ditt kapital andra sparare.

Vill du veta hur ditt skydd till efterlevande ser ut på kan du logga in på vår Internettjänst (www.spp.se/internettjanst) och hitta information under rubriken "Trygghetstjänster", eller kontakta oss per telefon. För mer information om hur ditt förmånstagarförordnande ser ut ber vi dig kontakta oss per telefon så skickar vi ut en översikt per post.

Om du har bytt folkbokföringsadress via Skatteverket inom Sverige så får vi din nya adress per automatik. Har du däremot flyttat till utlandet behöver vi få in dina nya adressuppgifter skriftligen. På underlaget är det viktigt att det framgår namn, personnummer, datum, ny adress samt underskrift. Vänligen sänd detta till oss per brev eller som en inskannad kopia via e-post.

Har du loggat in på vår Internettjänst med e-legitimation i form av Bank-ID eller Mobilt Bank-ID kan du chatta med oss på Kundcenter.