Välkommen till Kundcenter

Kundcenter

Hur kan vi hjälpa just dig? Vi på Kundcenter kan svara på det mesta som rör ditt pensionssparande och skulle du önska rådgivning hjälper vi såklart till med det. Här nedan kan du se våra vanligaste frågor just nu – klicka på plustecknet för att läsa svaret.

Välkommen att kontakta oss!

Vanligaste frågorna just nu


Om du vill avsluta ditt autogiro gör du det här. För att inga sparbelopp ska dras i janauri (2016) måste du avsluta ditt autogiro senast 7 december.

Om du bor utomlands behöver vi varje år få veta om du lever och därmed har rätt till pension från oss. Vi sammarbetar med Pensionsmyndigheten som inhämtar levnadsintyg. Detta innebär att flertalet av våra kunder inte kommer få en begäran om levnadsintyg per post som vi tidigare har skickat ut varje höst.

Vissa av våra kunder kommer ändå att få ett levnadsintyg. Om du är en av dem är det viktigt att du fyller i och skickar tillbaka det till oss. Har du redan fyllt i ett intyg från en annan pensionsutbetalare går det självklart bra att skicka oss en kopia på det. Om vi inte får levnadsintyget innan 4 januari 2016 kommer utbetalningarna i från oss att stoppas.

För att meddela oss hur du vill ha din pension utbetald behöver vi få in en blankett med din underskrift. Utbetalningsblanketter skickas ut av oss cirka 4 månader innan avsatt pensionsålder (går inte att hitta på internettjänsten), den blanketten behöver vara oss tillhanda senast den 15:e månaden innan utbetalningsmånaden.

Förändringar gällande utbetalningstiden påverkar inte din familjepension/efterlevandepension varken innan utbetalningen startat eller under utbetalningstiden. Familjepensionen är en separat del som betalas ut till förmånstagare vid dödsfall, då skickas information ut till förmånstagare per automatik.

Som standard drar vi 30 procent i skatt på utbetalningar. Om du vill har mer än 30 procent i skatt så kan du meddela oss det via telefon, e-post eller uppge det på blanketten inför utbetalning.

Om det är så att vi är din huvudsakliga inkomstkälla (innebär att din största inkomst kommer från SPP) så meddelar Skatteverket oss om vilken tabellskatt som ska dras på dina utbetalningar.

Vi betalar ut den 25:e varje månad, om den 25:e inträffar på en röd dag eller en helgdag betalar vi ut dagen innan.

Pensionsförsäkringar kan generellt betalas ut från 55 års ålder, men det kan variera beroende på avtalsområde. Vill du starta din pensionsutbetalning före ordinarie pensionsålder ber vi dig kontakta oss per telefon två till tre månader innan önskat startdatum.

Vill du avsluta ditt autogiro till din privata pensionsförsäkring gör du det enkelt via din banks internettjänst genom att avsluta ditt autogiromedgivande.

Du kan alternativt använda vår blankett "Avslut av autogiro" om du vill avsluta ditt månadssparande. Du hittar blanketten här: http://spp.se/sparaprivat

Om du avslutat ditt sparande är den enda förändringen att inga fler inbetalningar gör till pensionen. För dig som sparar i en fondförsäkring fortsätter ditt sparande att förvaltas i de fonder du valt och du kan när som helst logga in och ändra fonder via spp.se.

För dig som sparar i en traditionell försäkring fortsätter ditt sparande att förvaltas till en garanterad ränta. Du har fortsatt möjlighet att byta förvaltningsform till fondförsäkring via spp.se/byte

Om du loggar in på vår Internettjänst (www.spp.se/internettjanst) kan du se information om dina kommande utbetalningar cirka 1-2 dagar innan utbetalningen ska ske. Vi skickar per post en utbetalningsspecifikation inför första utbetalningen.

Om du har en fondförvaltning så säljer vi av fondandelar runt den 15:e varje månad, detta kan du se under fondtransaktioner under rubriken "Sålt för utbetalning".

Du kan ändra kontonummer inför utbetalning genom att logga in på vår Internettjänst (www.spp.se/internettjanst) med e-legitimation i form av Bank-ID eller Mobilt Bank-ID. Om du inte har tillgång till detta kan du även göra detta via blankett, vänligen kontakta vårt Kundcenter per telefon eller e-post för att få hjälp med detta.

Observera att du inte kan ändra kontonummer för utbetalning från nedanstående försäkringar via internettjänsten:

  • Frivillig ITP
  • Frivillig BTP
  • Frivillig FTP
  • BTP
  • FTP
  • PTP

Kollektivavtalade pensionsplaner för svenska SAS-piloter: K06 Bil G, PPA 07, PPA 13

Skydd för efterlevande, eller återbetalningsskydd och efterlevandeskydd som det också kallas, fungerar olika beroende på vilken typ av pensionsförsäkring du har. Generellt innebär det att din pension tillfaller dina förmånstagare när du avlider, har du inget skydd för efterlevande tillfaller ditt kapital andra sparare.

Vill du veta hur ditt skydd till efterlevande ser ut på kan du logga in på vår Internettjänst (www.spp.se/internettjanst) och hitta information under rubriken "Trygghetstjänster", eller kontakta oss per telefon. För mer information om hur ditt förmånstagarförordnande ser ut ber vi dig kontakta oss per telefon så skickar vi ut en översikt per post.

Om du har bytt folkbokföringsadress via Skatteverket inom Sverige så får vi din nya adress per automatik. Har du däremot flyttat till utlandet behöver vi få in dina nya adressuppgifter skriftligen. På underlaget är det viktigt att det framgår namn, personnummer, datum, ny adress samt underskrift. Vänligen sänd detta till oss per brev eller som en inskannad kopia via e-post.

Om du har bytt folkbokföringsadress via Skatteverket inom Sverige så får vi din nya adress per automatik. Har du däremot flyttat till utlandet behöver vi få in dina nya adressuppgifter skriftligen. På underlaget är det viktigt att det framgår namn, personnummer, datum, ny adress samt underskrift. Vänligen sänd detta till oss per brev eller som en inskannad kopia via e-post.

Har du loggat in på vår Internettjänst med e-legitimation i form av Bank-ID eller Mobilt Bank-ID kan du chatta med oss på Kundcenter.