Utbetalningar 2016

Måndag 25 januari
Torsdag 25 februari
Torsdag 24 mars
Måndag 25 april
Onsdag 25 maj
Torsdag 23 juni
Måndag 25 juli
Torsdag 25 augusti
Fredag 23 september
Tisdag 25 oktober
Fredag 25 november
Fredag 23 december