Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Frågor om pension och sparande

Här hittar du svar på vanliga frågor om pension och sparande. 

Allmänna frågor

 • Hur påverkas pensionen av en orolig börs?

  I Coronavirusets spår beter sig börsen nu nervöst. När det gäller din pension är det bra att påminna sig om att det är ett långsiktigt sparande och generellt sett hinner börsen gå upp och ner många gånger innan det är dags att ta ut pengarna. Av den anledningen är börsfall som vi nu ser av mindre betydelse på sikt.

  Här svarar SPPs Pensionsekonom Maja Englund på vanliga frågor med anledning av oron på börsen

 • Vad händer om jag blir sjuk av Coronaviruset?

  Om du blir sjuk av Coronaviruset ska du anmäla dig som sjukskriven till din arbetsgivare. Om du blir sjukskriven mer än 90 dagar kan du få ersättning från din sjuk- och premiebefrielseförsäkring.

 • Hur ställer jag mig i SPP Bostadskö?

  För att kunna ställa dig i SPP Bostadskö behöver du vara kund hos oss och ha tjänstepension och/eller privat kapitalförsäkring/pensionsförsäkring. Vi gör ingen skillnad på om det pågår inbetalningar till försäkringen eller inte.

  För att kunna bli tilldelad en lägenhet behöver du även uppfylla kraven i vår uthyrningspolicy. 

  Här kan du läsa hela uthyrningspolicyn för SPP Bostadskö

  Här kan du läsa mer om SPP Bostadskö

  Så här gör du för att ställa dig i bostadskön:
  1. Logga in på spp.se.
  2. Klicka på "SPP Bostadskö", som du hittar i menyn "Mitt SPP" när du har loggat in.

 • Vad är prognosränta?

  Prognosränta, även kallad fördelningsränta, är ett antagande om framtida avkastning på dina pensionspengar. Den prognosränta som tillämpas styr hur dina pengar kommer att fördelas under utbetalningstiden.

  Hur stor är prognosräntan?

  Hur stor prognosräntan är beror på vilken typ av förvaltning du har i din försäkring. Vårt prognosränteantagande är högre för fondförsäkring än för traditionell försäkring med garanterad ränta. Det beror på att vi tror att fondförvaltning långsiktigt kommer kunna generera större avkastning än traditionell försäkring.

  • För fondförsäkring: 0,75 procent före skatt och avgifter
  • För traditionell försäkring: 0 procent före skatt och avgifter

  För traditionell försäkring fastställer vi eventuellt tilläggsbelopp i samband med att en utbetalning startar och därefter årligen. Det betyder att prognosräntan under året kan vara olika för försäkringar beroende på när utbetalningen startat.

  Kan prognosräntan förändras över tid?

  Prognosräntan är knuten till den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Vi har valt att göra en försiktig bedömning för att över tid kunna skapa en jämn utbetalningstakt av våra kunders pensionspengar. Prognosräntan omprövas löpande av SPP, till exempel om det sker stora svängningar på finansmarknaden under året.

 • Vad är livslängdsantagande?

  Varje försäkringsbolag gör sin egen bedömning om hur länge vi förväntas leva som pensionärer, det vill säga en förväntad återstående livslängd. Det här kallas ofta för livslängdsantagande och används för att beräkna storleken på din pension.

  Hur påverkas din pension av den beräknade livslängden?

  Ju längre den förväntade livslängden är, desto lägre blir månadsbeloppet, eftersom pensionen då ska betalas ut under längre tid. Det påverkar främst dig som har valt att få utbetalning livet ut. En översyn av den beräknade livslängden görs löpande. Det innebär att livslängdsantagandet kan komma att förändras och eventuellt påverka ditt utbetalningsbelopp.

  Hur lång livslängd räknar SPP med?

  Beräkningarna baseras på ålder och kan även bero på andra faktorer, exempelvis på om du är man eller kvinna. Kontakta oss på telefon 0771-533 533 för att ta reda på vilket livslängdsantagande som används för just din typ av pension.

 • Jag ska skicka en blankett till er. Vilken är er postadress?

  Vår postadress:

  SPP Pension & Försäkring AB
  105 39 Stockholm

 • Jag har fått en påminnelse men redan skickat in en blankett. Vad ska jag göra?

  Om du redan skickat in din blankett och fått en bekräftelse med e-post på detta kan du bortse från påminnelsen.

 • Jag har andra frågor som jag vill få svar på. Hur kontaktar jag er?

  För att vi ska kunna hjälpa dig på ett bra sätt är det viktigt att du anger ditt försäkringsnummer.

  Skicka ett meddelande med dina frågor till oss genom att klicka här

Fonder

Efterlevandeskydd

 • Hur fungerar efterlevandeskydd?

  Efterlevandeskydd innebär att försäkringen innehåller ett skydd som ger ekonomisk ersättning till dina förmånstagare (oftast make/sambo eller barn) om du dör.

  Det finns olika benämningar för efterlevandeskydd och därför kan det vara så att efterlevandeskyddet i din försäkring benämns på flera sätt. Några vanligt förekommande benämningar är: återbetalningsskydd, garanterad utbetalningstid, efterlevandeskydd och efterlevandepension.

  Har jag efterlevandeskydd hos SPP?

  Om du är osäker loggar du in på spp.se och ser efter. På sidan "Min översikt" får den som har efterlevandeskydd upp en ruta för "Trygghet". Där går du vidare för att läsa om ditt efterlevandeskydd och se vilka som är förmånstagare.

  Läs mer om vad som händer med pensionspengarna hos SPP vid ett dödsfall

 • Påverkas familjepensionen i Frivillig ITP om jag ändrar utbetalningstiden?

  Om du ändrar utbetalningstiden för din ålderspension påverkas inte din familjepension – varken innan utbetalningen har startat eller under utbetalningstiden.

  Familjepensionen är en separat del som betalas ut till förmånstagare (det vill säga närstående, i regel) vid dödsfall.

  Som förmånstagare får du information hemskickad i det fall det skulle bli aktuellt.

Starta utbetalning av min pension

 • Jag har fått brevet "Utbetalning av din pension". Vilka val kan jag göra?

  I ditt brev framgår om du har "Ålderspension – fondförsäkring" eller "Ålderspension – traditionell försäkring med garanti". Har du en fondförsäkring kan du i de flesta fall välja att byta till traditionell försäkring med garanti.

  Vid utbetalning från en fondförsäkring kommer det pensionsbelopp som utbetalas varje månad att variera. Du har själv möjlighet att påverka placeringen av ditt försäkringskapital genom att byta fonder. Det kan du även göra under pågående utbetalningstid.

  Vid utbetalning från en traditionell försäkring med garanti får du ett garanterat pensionsbelopp per månad. Ett tilläggsbelopp kan tillkomma utöver det garanterade pensionsbeloppet. Tilläggsbeloppets storlek är beroende av gällande beräkningsförutsättningar och framtida avkastning och kan därför minska eller öka.

   

  Fyra och en halv månad innan din pensionsutbetalning är planerad att starta får du detta brev från oss, med uppmaningen att göra en anmälan om utbetalning. Du kan göra vissa val och ändringar i din försäkring i samband med anmälan. 

  • Välja nytt startdatum (senarelägga utbetalningen)
  • Ändra utbetalningstid
  • Ändra i efterlevandeskyddet

   

  Vill du ändra startdatum för din pensionsutbetalning eller sätta igång din utbetalning utan ändringar kan du göra anmälan direkt på spp.se. Du kommer då att få fylla i uppgifter om utbetalningskonto och skatteavdrag för att sedan signera med BankID. 

  Starta eller ändra i pensionen

   

  Om du vill ändra utbetalningstid eller efterlevandeskydd i din försäkring behöver du fylla i och skicka in blanketten "Anmälan om utbetalning", som du fått tillsammans med brevet från oss. Om du är ansluten till Kivra har du fått brev och blankett dit. Du hittar dessutom blanketten i din e-brevlåda.

   

  Oavsett hur du gör din anmälan behöver den vara "oss till handa" senast den 15:e, i månaden innan din utbetalning är planerad att starta. Startar din utbetalning exempelvis i november månad behöver vi din blankett senast 15 oktober.

   

  Aktuella utbetalningsdagar hittar du här

  Den ifyllda och undertecknade blanketten ska skickas till:
  SPP Pension & Försäkring AB
  105 39 Stockholm

 • Hur startar jag min utbetalning före 65 år?

  Den allmänna pensionsåldern är 65 år. Privata pensioner kan betalas ut tidigast från det att du har fyllt 55 år. Det gäller generellt även för tjänstepensioner men varierar beroende på vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av.

  Vill du starta din pensionsutbetalning innan ordinarie pensionsålder kan du kontakta oss 3-6 månader innan önskat startdatum.

  Läs mer om vad som gäller om du vill ta ut pensionen tidigare

 • Hur anmäler jag att jag vill senarelägga min pension?

  Har du bestämt dig för att jobba ett tag till? Om du redan fått ett brev från oss med uppmaningen att göra en anmälan om utbetalning kan du enkelt logga in och välja nytt startdatum för din utbetalning.

  Cirka fyra månader före ditt nya startdatum kommer du få ett nytt brev med möjlighet att starta eller skjuta upp utbetalningen. Nytt startdatum väljer du genom att göra "Anmälan om utbetalning".

  Gör anmälan om utbetalning

  Läs mer om att starta eller ändra i pensionen

 • Hur gör jag ändringar inför min utbetalning och när ser jag detta på spp.se?

  I din pensionsförsäkring finns en bestämd ålder angiven för när pensionen ska börja betalas ut. Cirka fyra månader innan får du ett brev från oss med information om din utbetalning, en blankett och en checklista på vad du behöver tänka på.

   

  Vill du ändra startdatum för din pensionsutbetalning eller sätta igång din utbetalning utan ändringar kan du göra anmälan direkt på spp.se. Du kommer då att få fylla i uppgifter om utbetalningskonto och skatteavdrag för att sedan signera med BankID. 

  Starta eller ändra i pensionen

   

  Om du vill ändra utbetalningstid eller efterlevandeskydd i din försäkring behöver du fylla i och skicka in blanketten "Anmälan om utbetalning", som du fått tillsammans med brevet från oss. Om du är ansluten till Kivra har du fått brev och blankett dit. Du hittar dessutom blanketten i din e-brevlåda.

   

  Oavsett hur du gör din anmälan behöver den vara "oss till handa" senast den 15:e, i månaden innan din utbetalning är planerad att starta. Startar din utbetalning exempelvis i november månad behöver vi din blankett senast 15 oktober.

   

  Ändringar i din försäkring syns när du loggar in på spp.se runt den 20:e den månad din utbetalning var/är planerad att starta.

  Läs mer om att börja ta ut pension

Jag har utbetalning från SPP

 • Får jag ett årligt utbetalningsbesked i januari?

  Vi skickar inte ut årliga utbetalningsbesked. Men du kan se aktuella utbetalningsbelopp från samtliga försäkringar genom att logga in på spp.se från och med den dagen utbetalningen sker. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp samt hur stort skatteavdrag vi gjort.

 • Behöver jag skicka in ett levnadsintyg varje år?

  Har du fått brevet "Begäran om levnadsintyg" från oss måste du fylla i levnadsintyget och returnera det så att vi har det senast 30 april i år. I annat fall stoppas utbetalningarna från och med maj.

  Det gäller även om du redan skickat ett levnadsintyg till en annan pensionsutbetalare, exempelvis Pensionsmyndigheten. Om du har ett aktuellt levnadsintyg som skickats till en annan pensionsutbetalare går det bra att skicka en kopia på samma levnadsintyg till oss.  

  Anledningen till att vi behöver levnadsintyg om du bor utomlands är för att säkerställa att du lever. Vi får nämligen inte automatiskt information då utlandsboende kunder gått bort. Vi skickar ut begäran om levnadsintyg i slutet av januari varje år.

  Kom ihåg att meddela oss om du flyttar. Kontrollera att vi har rätt adress till dig genom att logga in. Är du ansluten till Kivra kan du få utskick från SPP digitalt. Här kan du läsa om hur du ansluter dig till Kivra.

 • Vilket datum betalas min pension ut och när kan jag se utbetalningen på spp.se?

  Utbetalningar från SPP sker den 25:e varje månad. Inträffar den 25:e på en helgdag sker utbetalningen dagen innan.

  Du ser din utbetalning den dagen utbetalningen görs genom att logga in på spp.se den dagen utbetalningen sker. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp samt skatteavdrag. Det finns två sätt att hitta utbetalningsuppgifterna:

  • Antingen klickar du på "Se utbetalningar" på sidan "Min översikt hos SPP".
  • Eller så klickar du på menyn "Mitt SPP" och sedan på "Utbetalningar" under "Min översikt".

   

 • Hur mycket får jag vid nästa utbetalning?

  Du ser dina utbetalningsuppgifter när du loggar in på spp.se. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp samt skatteavdrag samma dag som utbetalningen görs. Det finns två sätt att hitta utbetalningsuppgifterna:

  • Antingen klickar du på "Se utbetalningar" på sidan "Min översikt hos SPP".
  • Eller så klickar du på huvudmenyn "Mitt SPP" och sedan på "Utbetalningar" under "Min översikt".  

  Du behöver ha Mobilt BankID eller BankID för att kunna logga in och se din utbetalning.

  Om du vill spara informationen om din utbetalning kan du göra det genom att ta en skärmdump/skärmbild. Då får du med information om bruttobelopp, nettobelopp och skatteavdrag.

 • Vad betalar jag i skatt på mina utbetalningar?

  SPP är skyldiga att dra 30 procent i skatt. Vill du att vi gör ett extra skatteavdrag utöver dessa 30 procent kan du anmäla detta genom att logga in på spp.se. Gå in på menyn "Mitt SPP" och välj "Skatteavdrag" under "Mina inställningar". 

  Ska vi dra skatt enligt SINK-beslut eller jämkningsbeslut behöver du skicka beslutet till oss på adress: SPP Pension & Försäkring, Försäkringsutbetalning, 105 39 Stockholm.

  Om SPP betalar ut den största delen av din inkomst kommer vi att få uppgift från Skatteverket om vilken skattetabell som gäller för dig.

 • Hur ändrar jag konto för min utbetalning?

  Du kan ändra till svenskt bankkonto genom att logga in på spp.se eller kontakta oss för att beställa blankett för ändring av bankkonto.

  Om du vill att din pension ska betalas ut till ett utländskt konto meddelar du det till oss genom att skicka ett underlag med följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Bankens namn
  • Bankens adress
  • Bankens SWIFT-/BIC-nummer
  • Kontonummer
  • IBAN-nummer
  • Datum
  • Underskrift

  Skicka underlaget till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm.

Privat pensionsförsäkring


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?