Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Frågor om pension och sparande

Här hittar du de vanligaste frågorna om pension och sparande. 

Vanliga frågor

 • Hur gör jag ändringar inför min första pensionsutbetalning?

  Omkring fyra månader innan ordinarie pensionsålder skickar vi ut en blankett där du kan ange vilka ändringar du vill göra och till vilket bankkonto du vill ha dina pensionsutbetalningar. Blanketten ska skrivas under och postas till oss. Senast den 15 i månaden innan den första utbetalningen sker behöver vi ha den underskrivna blanketten.

  Kontakta oss om du saknar blanketten så skickar vi den till dig. Blanketten finns inte att ladda ner på spp.se.

 • Vad skattar jag på mina utbetalningar?

  Generellt drar vi 30 procent skatt. Vill du betala en högre skattesats kan du kontakta oss alternativt uppge det på blanketten du får hemskickad inför din första utbetalning.

  Är pensionen från SPP din huvudsakliga inkomstkälla får vi automatiskt information från Skatteverket om vilken skattesats som ska dras på dina utbetalningar.

 • Vilket datum utbetalas min pension från SPP?

  Utbetalningar sker den 25:e varje månad. Inträffar den 25:e på en helgdag sker utbetalningen dagen innan.

 • Hur startar jag min utbetalning innan ordinarie pensionsålder?

  Den allmänna pensionsåldern är 65 år men både privata- och tjänstepensioner kan generellt betalas ut från det att du har fyllt 55 år. Dock varierar detta beroende på vilket avtalsområde du tillhör.

  Vill du starta din pensionsutbetalning innan ordinarie pensionsålder kan du kontakta oss omkring två eller tre månader innan önskat startdatum.

 • Hur avslutar jag mitt månadssparande?

  Ditt autogiro avslutar du här

  Du kan även avsluta autogirot till ditt privata pensionssparande via din banks internettjänst.

   

 • Vad händer med mitt privata pensionssparande när avdragsreglerna har förändrats?

  Avdragsrätten för privat pensionssparande har tagits bort från och med 2016. Det innebär att det inte längre kommer att vara skattemässigt förmånligt att göra inbetalningar, eftersom dina pensionspengar då blir dubbelbeskattade. I stället rekommenderar vi andra typer av sparformer.

  Sparar du i en fondförsäkring kommer pengarna att ligga kvar i de fonder du valt. Du kan när som helst logga in på spp.se och ändra ditt fondval.

  Sparar du i en traditionell försäkring kommer ditt sparande fortsätta att förvaltas till en garanterad ränta. 

 • Hur mycket får jag vid nästa utbetalning?

  Logga in på spp.se för att se dina utbetalningar. Utbetalningarna redovisas samma dag som utbetalningen sker.

  Inför din första utbetalning skickar vi en utbetalningsspecifikation till dig.

  Har du dina pensionspengar i fonder säljer vi av fondandelar runt den 15:e varje månad.

 • Hur ändrar jag bankkonto för min utbetalning?

  Du kan ändra bankkonto genom att logga in här på spp.se eller kontakta oss för att beställa blankett för ändring av bankkonto.

 • Hur fungerar efterlevandeskydd?

  Skydd för efterlevande, efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd som det också kallas, fungerar olika beroende på vilken typ av pensionssparande du har. Generellt innebär det att dina pensionspengar tillfaller dina förmånstagare, det vill säga närstående, när du avlider. Har du inget skydd för efterlevande tillfaller dina pensionspengar andra sparare.

  Vill du veta hur ditt skydd till efterlevande ser ut och vem eller vilka som får dina pensionspengar om du dör? Logga in på spp.se så hittar du information under rubriken "Trygghetstjänster". Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post så hjälper vi dig.

 • Påverkas familjepensionen i Frivillig ITP om jag ändrar utbetalningstiden?

  Om du ändrar utbetalningstiden för din ålderspension påverkas inte din familjepension – varken innan utbetalningen har startat eller under utbetalningstiden.

  Familjepensionen är en separat del som betalas ut till förmånstagare (det vill säga närstående, i regel) vid dödsfall.

  Som förmånstagare får du information hemskickad i det fall det skulle bli aktuellt.

 • Hur ändrar jag min adress hos SPP?

  Flytt inom Sverige

  Har du ändrat din folkbokföringsadress via Skatteverket får vi automatiskt uppgift om din nya adress. Du hittar mer information om hur du ändrar adress på Skatteverkets hemsida.

  Flytt eller byte av adress utomlands

  Om du flyttar utomlands eller byter adress när du bor utomlands, anmäler du din nya adress direkt till oss. Vi behöver ett underlag från dig med följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Ny adress
  • Datum
  • Underskrift

  Scanna in en kopia på underlaget och maila det till sppadressandring@spp.se eller skicka det till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm.

 • Kan jag chatta med SPP?

  Chattfönstret dyker per automatik upp när du är inne på spp.se, oavsett om du är inloggad eller inte. Är du inte inloggad kan vi svara på generella frågor men vill du ha hjälp med något specifikt gällande dina uppgifter eller försäkringar måste du vara inloggad för att vi ska kunna hjälpa dig. Om chattfönstret inte kommer upp beror det på att vi inte är tillgängliga via chatten för tillfället.

 • Vad är prognosränta?

  Prognosränta, även kallad fördelningsränta, är ett antagande om framtida avkastning på dina pensionspengar. Den prognosränta som tillämpas styr hur dina pengar kommer att fördelas under utbetalningstiden.

  Hur stor är prognosräntan?

  Hur stor prognosräntan är beror på vilken typ av förvaltning du har i din försäkring. Vårt prognosränteantagande är högre för fondförsäkring än för traditionell försäkring med garanterad ränta, eftersom vi tror att fondförvaltning långsiktigt kommer kunna generera större avkastning än traditionell försäkring.

  • För fondförsäkring: 0,75 procent före skatt och avgifter
  • För traditionell försäkring: 0 procent före skatt och avgifter

  För traditionell försäkring fastställer vi eventuellt tilläggsbelopp i samband med att en utbetalning startar och därefter normalt vid varje årsskifte. Det betyder att prognosräntan under året kan vara olika för försäkringar beroende på när utbetalningen startat.

  Kan prognosräntan förändras över tid?

  Prognosräntan baseras på svensk femårig statsobligationsränta och justeras vid årsskiften eller om det sker stora svängningar i finansmarknaden under året. Prognosräntan är knuten till den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Vi har valt att göra en försiktig bedömning för att över tid kunna skapa en jämn utbetalningstakt av våra kunders pensionspengar.

 • Vad är livslängdsantagande?

  Varje försäkringsbolag gör sin egen bedömning om hur länge vi förväntas leva som pensionärer, det vill säga en förväntad återstående livslängd. Det här kallas ofta för livslängdsantagande och används för att beräkna storleken på din pension.

  Hur påverkas min pension av den beräknade livslängden?

  Ju längre livslängd vi räknar med, desto lägre blir månadsbeloppet, eftersom pensionen då ska betalas ut under längre tid. Det påverkar främst dig som har valt att få utbetalning livet ut. Vi gör årligen en översyn av den beräknade livslängden och kan då komma att göra en förändring som eventuellt påverkar ditt utbetalningsbelopp.

  Hur lång livslängd räknar SPP med?

  Beräkningarna baseras på ålder, vilket gör att de varierar för olika åldersgrupper, och beror på olika faktorer, exempelvis på om du är man eller kvinna. Kontakta oss på telefonnummer 0771-533 533 för att ta reda på vilket livslängdsantagande som används till just din pension.

   

   

Har du en annan fråga till oss?

Ställ snabbt och enkelt din fråga. Eller sök svaret bland andras frågor i vårt forum.

Ställ din fråga eller sök svar


Gillar du den här sidan?