Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Frågor om pension och sparande

Här hittar du svar på vanliga frågor om pension och sparande. 

Allmänna frågor

 • Vad är prognosränta?

  Prognosränta, även kallad fördelningsränta, är ett antagande om framtida avkastning på dina pensionspengar. Den prognosränta som tillämpas styr hur dina pengar kommer att fördelas under utbetalningstiden.

  Hur stor är prognosräntan?

  Hur stor prognosräntan är beror på vilken typ av förvaltning du har i din försäkring. Vårt prognosränteantagande är högre för fondförsäkring än för traditionell försäkring med garanterad ränta. Det beror på att vi tror att fondförvaltning långsiktigt kommer kunna generera större avkastning än traditionell försäkring.

  • För fondförsäkring: 0,75 procent före skatt och avgifter
  • För traditionell försäkring: 0 procent före skatt och avgifter

  För traditionell försäkring fastställer vi eventuellt tilläggsbelopp i samband med att en utbetalning startar och därefter årligen. Det betyder att prognosräntan under året kan vara olika för försäkringar beroende på när utbetalningen startat.

  Kan prognosräntan förändras över tid?

  Prognosräntan är knuten till den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Vi har valt att göra en försiktig bedömning för att över tid kunna skapa en jämn utbetalningstakt av våra kunders pensionspengar. Prognosräntan omprövas löpande av SPP, till exempel om det sker stora svängningar på finansmarknaden under året.

 • Vad är livslängdsantagande?

  Varje försäkringsbolag gör sin egen bedömning om hur länge vi förväntas leva som pensionärer, det vill säga en förväntad återstående livslängd. Det här kallas ofta för livslängdsantagande och används för att beräkna storleken på din pension.

  Hur påverkas din pension av den beräknade livslängden?

  Ju längre den förväntade livslängden är, desto lägre blir månadsbeloppet, eftersom pensionen då ska betalas ut under längre tid. Det påverkar främst dig som har valt att få utbetalning livet ut. En översyn av den beräknade livslängden görs löpande. Det innebär att livslängdsantagandet kan komma att förändras och eventuellt påverka ditt utbetalningsbelopp.

  Hur lång livslängd räknar SPP med?

  Beräkningarna baseras på ålder och kan även bero på andra faktorer, exempelvis på om du är man eller kvinna. Kontakta oss på telefon 0771-533 533 för att ta reda på vilket livslängdsantagande som används för just din typ av pension.

Fonder

Efterlevandeskydd

 • Hur fungerar efterlevandeskydd?

  Efterlevandeskydd innebär att försäkringen innehåller ett skydd som ger ekonomisk ersättning till dina förmånstagare (oftast make/sambo eller barn) om du dör.

  Det finns olika benämningar för efterlevandeskydd och därför kan det vara så att efterlevandeskyddet i din försäkring benämns på flera sätt. Några vanligt förekommande benämningar är: återbetalningsskydd, garanterad utbetalningstid, efterlevandeskydd och efterlevandepension.

  Har jag efterlevandeskydd hos SPP?

  Om du är osäker loggar du in på spp.se och ser efter. På sidan "Min översikt" får den som har efterlevandeskydd upp en ruta för "Trygghet". Där går du vidare för att läsa om ditt efterlevandeskydd och se vilka som är förmånstagare.

  Läs mer om vad som händer med pensionspengarna hos SPP vid ett dödsfall

 • Påverkas familjepensionen i Frivillig ITP om jag ändrar utbetalningstiden?

  Om du ändrar utbetalningstiden för din ålderspension påverkas inte din familjepension – varken innan utbetalningen har startat eller under utbetalningstiden.

  Familjepensionen är en separat del som betalas ut till förmånstagare (det vill säga närstående, i regel) vid dödsfall.

  Som förmånstagare får du information hemskickad i det fall det skulle bli aktuellt.

Starta utbetalning av min pension

Jag har utbetalning från SPP

 • Vilket datum betalas min pension ut och när kan jag se utbetalningen på spp.se?

  Utbetalningar från SPP sker den 25:e varje månad. Inträffar den 25:e på en helgdag sker utbetalningen dagen innan.

  Du ser din utbetalning den dagen utbetalningen görs genom att logga in på spp.se den dagen utbetalningen sker. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp samt skatteavdrag. Det finns två sätt att hitta utbetalningsuppgifterna:

  • Antingen klickar du på "Se utbetalningar" på sidan "Min översikt hos SPP".
  • Eller så klickar du på menyn "Mitt SPP" och sedan på "Utbetalningar" under "Min översikt".

   

 • Hur mycket får jag vid nästa utbetalning?

  Du ser dina utbetalningsuppgifter när du loggar in på spp.se. Där hittar du uppgift om brutto- och nettobelopp samt skatteavdrag samma dag som utbetalningen görs. Det finns två sätt att hitta utbetalningsuppgifterna:

  • Antingen klickar du på "Se utbetalningar" på sidan "Min översikt hos SPP".
  • Eller så klickar du på huvudmenyn "Mitt SPP" och sedan på "Utbetalningar" under "Min översikt".  

  Du behöver ha Mobilt BankID eller BankID för att kunna logga in och se din utbetalning.

  Om du vill spara informationen om din utbetalning kan du göra det genom att ta en skärmdump/skärmbild. Då får du med information om bruttobelopp, nettobelopp och skatteavdrag.

 • Vad betalar jag i skatt på mina utbetalningar?

  SPP är skyldiga att dra 30 procent i skatt. Vill du att vi gör ett extra skatteavdrag utöver dessa 30 procent kan du anmäla detta genom att logga in på spp.se. Gå in på menyn "Mitt SPP" och välj "Skatteavdrag" under "Mina inställningar". 

  Ska vi dra skatt enligt SINK-beslut eller jämkningsbeslut behöver du skicka beslutet till oss på adress: SPP Pension & Försäkring, Försäkringsutbetalning, 105 39 Stockholm.

  Om SPP betalar ut den största delen av din inkomst kommer vi att få uppgift från Skatteverket om vilken skattetabell som gäller för dig.

 • Hur ändrar jag konto för min utbetalning?

  Du kan ändra till svenskt bankkonto genom att logga in på spp.se eller kontakta oss för att beställa blankett för ändring av bankkonto.

  Om du vill att din pension ska betalas ut till ett utländskt konto meddelar du det till oss genom att skicka ett underlag med följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Bankens namn
  • Bankens adress
  • Bankens SWIFT-/BIC-nummer
  • Kontonummer
  • IBAN-nummer
  • Datum
  • Underskrift

  Skicka underlaget till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm.

Privat pensionsförsäkring


Gillar du den här sidan?