Marknadsläge fonder april

2023-04-11

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier steg med drygt 2 procent i mars. Efter en volatil månad med fokus på bankkrisen utvecklades aktiemarknaderna överraskande starkt i slutet av månaden. Utvecklingen för tillväxtmarknaderna var likartad med en uppgång om 2 procent under månaden och en stark avslutning på månaden. Svenska aktier steg med ytterligare 1 procent under mars. Hittills i år är uppgången 10 procent och svenska aktier är därmed bland de aktiemarknader som utvecklats starkast i år.

Läs hela marknadsrapporten här


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?