Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Skagen Focus och Skagen M2

2022-12-28

Från och med 28 december 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med två fonder, Skagen Focus och Skagen M2.

Skagen Focus är en värdeförvaltad global aktiefond som aktivt ska välja innehav som bedöms mest attraktiva utifrån bedömd potentiell avkastning och risk. Skagen M2 är en fond med global inriktning där förvaltaren investerar i bolag verksamma inom fastighetssektorn.

Du hittar mer information om fonderna i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?