Marknadsläge fonder december

2022-12-13

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna mätt med MSCI World steg med ytterligare 6 procent i november och har därmed stigit med hela 13 procent sedan oktober. Signaler från Fed om att åtstramningarna nu nått sin kulmen, en fortsatt stark arbetsmarknad samt något avtagande recessionsoro har bidragit till uppgången.


Tillväxtmarknaderna steg kraftigt i november men har sammantaget utvecklats sämre än industriländerna hittills i år. I synnerhet den kinesiska aktiemarknaden utvecklades starkt under månaden efter att ha varit den tillväxtmarknad som tappat mest tidigare i år. Svenska aktier följde den globala utvecklingen och steg med 7 procent i november.

Läs hela marknadsrapporten här


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?