Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Marknadsläge fonder april

2018-04-09

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna mätt med MSCI World föll med 2 procent* i mars, bland annat på grund av en tilltagande oro för ett handelskrig. Fokus ligger nu på vilka motåtgärder som Kina kommer att använda sig av och vilka de makroekonomiska effekterna blir. Tillväxtmarknaderna fortsatte att utvecklas starkare än de utvecklade länderna med behärskade reaktioner på finansmarknaderna trots hotet om ett handelskrig. Den svenska börsen föll med nästan 3 procent under månaden.

  • Marknadsfokus flyttas från inflation till protektionism, samt från valutakrig till handelskrig.
  • USA:s handelskrig mot Kina trappas upp markant. Hittills är konsekvenserna för tillväxten dock begränsad.
  • Risk finns för ytterligare eskalering efter motåtgärder och potentiella finansiella hämndåtgärder.

*mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten april


Gillar du den här sidan?