Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Marknadsläge januari

2018-01-05

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna* steg med 1 procent i december, vilket innebär att globala aktier utvecklades positivt under samtliga månader 2017 och sammantaget steg med 18 procent under året. Tillväxtmarknaderna utvecklades starkare än de utvecklade länderna med en uppgång om sammantaget hela 31 procent under 2017. Bidragande faktorer till uppgången var bland annat den starka ekonomiska utvecklingen i Kina samt stigande olje- och råvarupriser. Den svenska börsen steg med 8 procent under 2017.

  • Riskfaktorer 2018; eventuell ökad lönetillväxt och tilltagande inflation i USA utgör orosmoment
  • Den starka makrobilden i början av 2018 förväntas avta
  • Den amerikanska centralbanken fortsätter nedtrappningen av sin balansräkning och höjer räntan ytterligare

Läs hela marknadsrapporten januari

*mätt med MSCI World


Gillar du den här sidan?