SPP Konsult och Internationell affär

SPP Konsult är ett opartiskt konsultbolag inom Storebrand/SPP-koncernen. Vi erbjuder rådgivnings-, beräknings- och administrativa tjänster inom tjänstepension till företag.

SPP Konsult är ett av landets äldsta konsultbolag inom tjänstepension och är med i det internationella konsultnätverket MGAC – Multinational Group of Actuaries and Consultants. Bolaget har ca 25 anställda och förutom rådgivnings-, beräknings- och administrativa tjänster, så tillhandahåller SPP Konsult även specialistkunskap när det gäller mobilityfrågor och pooling.

 

Till sppkonsult.se