Vi finns här för dig som arbetsgivare också i kristider

Jenny Rundbladh, pensionsexpert SPP

I den pågående corona-krisen ställs stora krav på dig som arbetsgivare. För att kunna navigera i en tid präglad av hög komplexitet och snabb förändring gör vi på SPP vad vi kan för att stötta företag i en minst sagt utmanande tid. Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP, ger svar på vanliga frågor och sammanfattar var du kan söka mer konkret stöd.

Det märks nu tydligt hur många företag står inför en utmanande situation, där man snabbt behöver testa nya strategier och i flera fall kämpar med stora likviditetsproblem. Regeringen har gått ut med stödpaket. Där ingår bland annat möjligheten att skjuta upp företagets skatteinbetalningar och ansöka om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering).

–Många tvingas nu lägga fokus på det operationella ansvaret för att släcka bränder. För att du som företagsledare ska kunna fokusera på att få mer än näsan ovanför vattenytan vill vi ge dig och dina medarbetare de verktyg som behövs för att bidra till verksamhetens framtid, säger Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP.

Korttidsarbete – olika angreppssätt för företag med och utan kollektivavtal

Till rådgivarna på SPP kommer nu många frågor kring korttidsarbete, vilket innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Tillväxtverket är den myndighet som löpande ger dig praktisk information. Håll dig gärna uppdaterad på deras hemsida.

Företag med kollektivavtal kontaktar arbetsgivarorganisationen, informerar facket och kallar till så kallad MBL-förhandling.

– För kollektivavtalade pensioner inom ITP är det den tillfälliga lägre lönen som ska anmälas som pensionsmedförande lön för tjänstepensionen. Det kan vara värt att tillägga att staten inte står för premierna till tjänstepensionen, förklarar Rundbladh.

För företag som inte omfattas av kollektivavtal finns hos SPP en möjlighet att anmäla lönen före sänkningen, vilket innebär en extra trygghet för de anställda. För dessa företag krävs dock att du som arbetsgivare kommer överens med minst 70 procent av de anställda om minskad arbetstid. Här finns exempel på avtalsmall från Tillväxtverket.

–Det finns sannolikt en anledning till att ditt företag valt ett alternativt avtalsupplägg. För att inte fatta kortsiktiga beslut som kan få andra konsekvenser på sikt finns alternativ för dig som väljer att stanna kvar i nuvarande lösning. Vi stöttar er oavsett, säger Rundbladh, och menar att det är klokt att kontakta sin rådgivare för en översyn.

Vikten av stöd och trygghet

I tider av ekonomisk oro och börsturbulens blir det extra viktigt att du och dina anställda är trygga med att de ekonomiska beslut ni fattar idag håller en lång tid framöver.

–Tveka därför inte att kontakta din rådgivare för funderingar kring ditt individuella sparande. Givetvis genomförs dessa rådgivningar digitalt och när det passar dig.

Andra lösningar från SPP

SPP har även andra tillfälliga lösningar att erbjuda för att möta företagens behov på kort sikt.

–För att stötta er företagare som är hårt pressade kan SPP beroende på olika pensionsplaner hjälpa er att frigöra likviditet genom att tillfälligt pausa inbetalningarna till tjänstepensionen några månader. Jag vill dock understryka vikten av att tänka så långsiktigt det är möjligt. Vårt stöd kan också handla om rådgivning och uttag från kassaplaceringar, avslutar Jenny Rundbladh.

Kontakta SPP på 0771-598 102 för att få hjälp med vilken lösning som passar just ditt företag. Våra försäkringsrådgivare svarar måndag–fredag kl. 8.30–16.00.

Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP

Dela artikeln Till spp.se