Förändringar som påverkar tjänstepensionen 2023

Vid årsskiftet kommer flera förändringar som på olika sätt påverkar pensionen och närliggande produkter. Den 1 januari 2023 höjs pris- och inkomstbasbeloppen och den allmänna pensionsåldern. Här ger vi några exempel på hur förändringarna kan påverka SPP:s produkter.

Exakt hur det här påverkar dig och ditt företag beror till stor del på hur ditt avtal ser ut. Om du har frågor som rör ditt företag får du jättegärna ta ett samtal med din SPP-kontakt, eller höra av dig till våra rådgivare via knappen nedan.

Kontakta oss

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet för 2023 höjs till 74 300 kronor. Det påverkar till exempel vilka som har möjlighet att löneväxla, och hur mycket. Den som har legat nära gränsen på 8,07 inkomstbasbelopp kanske inte kommer att kunna löneväxla nästa år. Uttryckt som månadslön höjs gränsen från cirka 48 000 kronor till cirka 50 000 kronor, efter att summan för löneväxling har dragits från bruttolönen.

Inkomstbasbeloppet påverkar också de olika steg som finns i många tjänstepensionsavtal. Det kan till exempel vara så att ni har 4,5% i avsättning till tjänstepensionen upp till det tak som finns för den allmänna pensionen, och högre avsättning över taket. Den gränsen kommer nu att bli högre, vilket leder till en lägre avsättning till tjänstepensionen för de med hög lön.

Pensionsåldern

2023 höjs också åldersgränserna för den allmänna pensionen, till exempel kommer du tidigast att kunna ta ut allmän pension från 63 år. Det är dock viktigt att förstå att det inte automatiskt påverkar tjänstepensionen. Den pensionsålder som ni har valt hos SPP fortsätter att gälla för era medarbetare till dess att vi kommer överens om någonting annat.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten

Alternativ ITP/tiotaggarlösning

Flera förändringar påverkar också dem som omfattas av kollektivavtalad ITP hos Alecta och som har valt alternativ ITP (så kallad tiotaggarlösning) med frilagd premie. Det gör att vi på SPP rekommenderar att använda en premietrappa i stället för frilagd premie.

Läs mer här

 

Dela artikeln Till spp.se