Så påverkar höstbudgeten din ekonomi

Den 20 september släppte regeringen sin höstbudget. Men vilka är egentligen budgetnyheterna som kan komma att få betydelse för din plånbok? Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, beskriver några av regeringens satsningar:

"Budgeten som släpptes i onsdags innehåller satsningar för 40 miljarder kronor. En hel del av dessa kände vi till redan på förhand och de innebär att både löntagare och pensionärer kan få mer pengar i plånboken nästa år", säger Shoka.

På vilket sätt sänks skatten för pensionärer?
"Den sänkta skatten för pensionärer följer av att det förhöjda grundavdraget höjs, vilket innebär en extra skattelättnad för personer som är 67 år eller äldre", säger Shoka:

"I praktiken innebär det att en genomsnittlig pensionär får mellan 200 och 300 kronor mer i plånboken per månad. För en person med en pension på 25 000 kronor i månaden betyder det en skattesänkning med 3 400 kronor om året", fortsätter Shoka och konstaterar att även garantipensionen höjs med nästan en tusenlapp:

"Är du ensamstående med det nu gällande maxbeloppet för din garantipension på 10 631 kronor i månaden kommer din garantipension att öka till 11 598 kronor. Positivt är också att 57:orna, den grupp som hamnade i kläm när pensionsåldern höjdes, kommer att kompenseras för den uteblivna skattesänkning som de drabbats av under året ".

Vad innebär det nya jobbskatteavdraget?
"Det här är en nyhet som presenterades några veckor innan budgeten släpptes. Tanken med avdraget är att stötta låg- och medelinkomsttagare, en grupp som under den senaste tiden fått se sin köpkraft gröpas ur till följd av den höga inflationen. Regeringen har också lyft fram avdrag som en åtgärd för att visa att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete".

"För en familj bestående av en polis och en sjuksköterska kan avdraget enligt regeringen innebära en skattesänkning på 14 000 kronor per år. Det kan också betyda upp till 5 600 kronor lägre i skatt per år för en familj där båda personerna går från bidrag till arbete. Det är ett avdrag som stiger upp till en lön på 36 800 kronor för att därefter plana ut."

Tidigare gick regeringen också ut med att höjningen av brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt pausas. Vad menas med det?

"Det handlar helt enkelt om att regeringen väljer att stoppa den automatiska höjningen av lönenivån som gäller för när du måste börja betala statlig inkomstskatt. Den förväntade höjningen av brytpunkten har varit omdiskuterad på grund av inflationen. Hade brytpunkten justerats upp enligt förväntningarna hade gränsen efter årsskiftet hamnat vid en lön på 57 000 kronor i månaden. Nu landar den i stället på 51 000 kronor. Det innebär att fler kommer att behöva betala statlig inkomstskatt".

"Regeringen motiverar förändringen med att det är ett sätt att finansiera jobbskatteavdraget".

Utöver dessa satsningar, vilka andra nyheter i budgeten kan komma att få påverkan för plånboken?
"Den sänkta skatten på bensin och diesel och de tillfälliga höjningarna av rot- och rutavdragen är två exempel på förändringar som kan påverka ekonomin för många. Skatten på diesel sänks med 43 öre per liter och skatten för bensin med 1,64 kronor per liter".

"Rot- och rutavdragen kommer genom en tillfällig satsning som gäller under 2024 att bli mer generösa och höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor. Taken för avdragen separeras också, vilket innebär att ett hushåll kommer att få göra avdrag för rut-tjänster med 75 000 kronor per år, och för rot-tjänster med 75 000 kronor per år.

 

Budgetnyheter:

  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Förstärkt jobbskatteavdrag
  • Pausad höjning av brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt
  • Utökat rot- och rutavdrag
  • Lägre skatt på drivmedel

Budgeten innehåller förstås också en del andra nyheter. Här kan du ta del av budgetpropositionen i sin helhet.

Dela artikeln Till spp.se