Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister - en historisk dag!

Shoka Åhrman, Sparekonom SPP

Välkommen till nya jobbet, Magdalena Andersson. För att fler kvinnor ska kunna krossa glastaket behövs insatser för att möjliggöra för kvinnor att kombinera arbetsliv med familjeliv. Här kommer en liten önskelista från mig med fyra reformer för ett krossat glastak:

 

  1. Verka för att färre kvinnor arbetar deltid. Det förbättrar jämställdheten. När kvinnor får barn arbetar de färre timmar och byter till sämre betalda jobb, vilket får stora konsekvenser för deras livsinkomster. Var tredje kvinna i Sverige jobbar deltid, men bara var tionde man.

  2. Verka för mer jämställt uttag av föräldrapenningen. En halv miljon kronor i tappad inkomst, så hög är prislappen för att bli mamma. I slutet av 2018 tog män ut 29 procent av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 71 procent. Strax över 60 procent av alla ersatta vab-dagar betalades ut till kvinnor, enligt Försäkringskassan. Bra barnomsorg och utformningen av föräldraförsäkringen är viktiga pusselbitar för att bidra till kvinnors mer jämställda ekonomi men också för möjligheten att lyckas avancera till toppositioner och för att krossa glastaket.

  3. Verka för jämställda löner, vilket ger jämställd pension. Lika lön för lika arbete ger jämställd pension. Grunden till kvinnors låga pensioner ligger i de inkomstskillnader som finns mellan könen. Trots att kvinnor har högre utbildning, tjänar de betydligt mindre än män. Det tydliggörs bland annat av årets integrationsrapport från SCB som visar att kvinnor i Sverige har lägre inkomster än män oavsett deras nationella bakgrund och betygsnivå.

  4. Verka för en flexiblare arbetsmarknad. Det är inte enbart de ekonomiska effekterna vi behöver se över utan även den ekonomiska ineffektiviteten som uppstår på grund av avsaknaden på kvinnor i ledande företagspositioner. En ojämn könsfördelning i företagen i deras verksamheter och på ledande positioner påverkar både tillväxten och innovationskraften. För att möjliggöra för kvinnor att kombinera familjeliv och karriär krävs en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och ett samspel mellan näringslivet och politiken. Det behövs av insatser för ett mer jämställt arbetsliv som krossar glastaket.

Dela artikeln Till spp.se