Du är värd en riktigt bra pension – nu har du nya valmöjligheter!

Hör du till dem som har tjänstepension ITP? Nu har du möjlighet att göra ett val som kan komma att få betydelse för din ekonomiska framtid. SPP är valbara inom både fondförsäkring och traditionell försäkring vilket innebär att du kan välja oss för hela din ITP.

På vilket sätt kan jag med ITP påverka min pension, och varför nu?
ITP är pensionslösningen som gäller för dig som är privatanställd tjänsteman och jobbar på ett företag med kollektivavtal.

En bra sak för dig som omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP är att du tillhör en valcentral, Collectum, som var femte år gör en upphandling åt dig. Upphandlingen innebär att de bolag som förväntas ge dig som ITP-sparare högsta möjliga pension till lägsta möjliga avgift väljs ut. Den 1 oktober började de nya valbara alternativen att gälla – med andra ord har du nu en möjlighet att själv välja vilken aktör du vill placera din pension hos!

Vad är ITP?
Du kan antingen tillhöra ITP 1 eller ITP 2. ITP 1 gäller normalt för dig som är född 1979 eller senare och ITP 2 för dig som är född 1978 eller tidigare. Den största skillnaden mellan pensionsförsäkringarna är att ITP 2 är förmånsbestämd medan ITP 1 är premiebestämd. Möjligheten att göra val för din ITP gäller främst dig som är född 1979 eller senare och alltså har ITP 1, (även om det kan finnas vissa äldre försäkringstagare som har undantag).

Årets ITP-val
I år har totalt åtta bolag valts ut. En del av dessa är valbara både inom fondförsäkring och traditionell försäkring. Fem pensionsbolag har valts ut inom traditionell försäkring och fem inom fondförsäkring. Fyra alternativ har tillkommit, och lika många har valts bort. Du som ITP-sparare, främst född 1979 eller senare, har möjlighet att välja bland dessa bolag, men minst hälften av pensionspremien måste ligga i en traditionell försäkring. Den andra hälften kan du antingen placera i en traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Har du tidigare fått din pension inbetald till ett av bolagen som inte längre är valbart kan du fortsätta betala in din pensionspremie dit men det förutsätter att du gör ett aktivt val. Du som berörs har fått information om detta från Collectum. 

Samla hela din pension
SPP har länge varit valbara inom fondförsäkring, men nytt för i år är att du nu också kan välja SPP inom traditionell försäkring. Det innebär att SPP är ett av de få pensionsbolag som du med ITP kan välja för båda förvaltningsformerna. Du kan hitta en lösning som passar dig oavsett om du vill spara tryggt med garanti eller föredrar att vara aktiv kring dina placeringar och välja fonder själv. Du kan också välja att samla hela din ITP-pension på ett och samma ställe, vilket kan ge dig en bättre överblick.

Här kan du göra ditt val hos Collectum!


Bra att känna till för dig med ITP

 

Det här är ITP 1
ITP 1 gäller normalt för dig som är född 1979 eller senare. Pensionen är premiebestämd. Det innebär att du påverka din pension genom att välja förvaltningsform och pensionsbolag. 

Det här är ITP 2
Gäller normalt för dig som är född 1978 och tidigare. Pensionen är till största delen förmånsbestämd vilket innebär att du får en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön när du går i pension. ITPK är en mindre kompletterande del som är premiebestämd. Den senare delen kan du själv påverka genom att göra egna val.

Obs! Vissa arbetsgivare har ITP 1 för alla sina anställda, så kolla upp vad som gäller för dig.

Det här är traditionell försäkring
Traditionell försäkring innebär att du överlåter ansvaret för att förvalta dina pengar till ett försäkringsbolag. Du erbjuds ofta någon form av garanti, till exempel att du är garanterad ett visst belopp i pension. 

Det här är fondförsäkring
Fondförsäkring är en försäkring som är kopplad till fonder. Du kan vanligtvis välja risknivå och fonder själv. 

Här kan du läsa mer om ITP och hur du gör ditt val

 

De här bolagen är valbara inom ITP:


Traditionell försäkring
Alecta (även ickeval)
SPP
AMF
Folksam
Nordea

Fondförsäkring
SPP
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Nordea
Swedbank

Här behöver du göra ett bekräftelseval för nya insättningar:


Följande bolag är inte längre är valbara. Det innebär att du behöver göra ett bekräftelseval om du vill fortsätta göra dina premieinbetalningar dit:

Traditionell förvaltning
Skandia
SEB

Fondförvaltning
Futur
Movestic

Här behöver du göra ett obligatoriskt omval:

Inom ITPs fondförvaltning finns det två bolag som inte längre går att välja för nya insättningar. Dessa är:

SEB
AMF

Har du ett av dessa bolag för din fondförsäkring behöver du göra ett nytt val. Gör du inget val hamnar dina nya pensionsinsättningar automatiskt i ickevalsalternativet Alecta med traditionell förvaltning. 

Dela artikeln Till spp.se