Går det att klimatsäkra företagets tjänstepensioner?

Klimatsäkra företagets investeringar

Du har kanske hört talas om behovet att klimatsäkra arbetsplatsen och företagets leverantörer. Men har du klimatsäkrat era anställdas tjänstepensioner?

Att välja pensionsleverantör till sina anställda innebär ett stort ansvar. Både för att ge era medarbetare trygghet här och nu, men också för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deras framtida ekonomiska trygghet. Med valet av SPP som pensionsleverantör har du gjort allt detta, och lite till. 

Varför är valet av pensionsleverantör viktigt?

SPPs egna undersökning Blinda Fläcken 2019 visar att 8 av 10 anställda vill pensionsspara hållbart. Samtidigt uppger endast 8 av 29 storbolag att de har en strategi för hållbara tjänstepensioner.

En majoritet av svenska bolag vet antingen inte om att det går att ställa hållbarhetskrav i sina pensionsupphandlingar, eller så förlitar de sig på att kraven ställs av någon annan part i ledet. Men så är fortsatt inte fallet – år 2019 är det fortfarande du som arbetsgivare som sitter på det främsta ansvaret, och den största möjligheten, att ställa om pensionskapitalet mot hållbara bolag.

Hur jobbar SPP med hållbarhet?

Hållbarhet är en del av SPPs DNA, och något vi brinner för. För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i varje affärsbeslut. Vi har länge arbetat målmedvetet för att hållbarhet ska vara en naturlig del av pensionen.

Vi analyserar 100 procent av våra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv och betygsätter deras respektive hållbarhetsnivå, oavsett om de är internt eller externt förvaltade. 

Hur kan SPP hjälpa ditt företags hållbarhetsarbete?

Pension är för de flesta tjänsteföretag den största kostnaden näst efter lön. Genom att välja en hållbarhetsgranskad pension för de anställda så har det en verklig effekt på företagets hållbarhetsarbete. Det ger dessutom en unik möjlighet att spegla företagets värderingar.

Läs mer om SPPs hållbarhetsarbete.

Dela artikeln Till spp.se